Nieuwsbrief nieuwbouw Uitzicht december 2020

In deze nieuwsbrief informeren we u graag over de actuele planning en een overzicht van werkzaamheden die binnen het nieuwbouwproject plaatsvinden. In de periode tussen 20 december 2020 en 3 januari 2021 liggen de bouwwerkzaamheden stil in verband met de kerstvakantie.

 

Voortgang || Planning & Werkzaamheden

Op dit moment is de ruwbouw in een afrondende fase en is de afbouw al volop gestart. Dit najaar zijn er al veel regenachtige dagen geweest, maar ondanks de regen kon het  metselen  van  de  buitengevel toch redelijk de planning volgen. Het metselwerk zit in de afrondende fase en is er gestart met het plaatsen van de buitenkozijnen. Begin november is ook de dakbedekking aangebracht. Hierdoor is het gebouw wind-­ en waterdicht geworden, wat belangrijk is voor de afbouwfase, omdat de toe te passen materialen gevoeliger zijn voor vocht.

Op dit moment wordt gewerkt aan het plaatsen van wanden en kozijnen en het aanbrengen van installaties. Hierdoor wordt de indeling van de appartementen, huiskamers en kantoren steeds duidelijker zichtbaar.

In de maand december is gestart met het aanbrengen van de nodige nutsvoorzieningen zoals de elektra-­aansluiting. Op het terrein wordt hiervoor een traforuimte aangebracht en worden vervolgens de kabels binnengebracht, zodat ook de verwarmingsinstallatie opgestart kan worden. Dit komt vervolgens de kwaliteit van de afbouw ten goede. Na de jaarwisseling zal de aannemer starten met het stuc-­en tegelwerk.

 

Werkgroep Buitenruimte

De achterliggende periode is door de werkgroep Buitenruimte een programma van eisen vastgesteld. In dit programma zijn allerlei eisen opgenomen die meegenomen moeten worden met het ontwerp van de Buitenruimte. Dit programma van eisen is toegestuurd naar een drietal architecten. Vervolgens is een landschapsarchitect geselecteerd op basis van het programma van eisen en hun visiedocument. Deze visie is gepresenteerd aan de werkgroep buitenruimte. De leden van de werkgroep hebben een beoordelingsformulier ingevuld tijdens de presentaties van de architecten. Het Buro Ruimte en Groen is geselecteerd als partij om het verdere ontwerp van de buitenruimte uit te werken. Inmiddels heeft een eerste startoverleg met de architect plaatsgevonden en zal binnenkort het schetsontwerp door de architect gepresenteerd worden.

 

Werkgroep Inrichting

De losse meubels voor de vijf huiskamers, kantoren, dagbestedingsruimte en het restaurant worden door Cedrah ingekocht. Dit valt (uiteraard) buiten de opdracht van de aannemer. De werkgroep Inrichting heeft samen met de architect een plan opgesteld. In dit document wordt onder andere per ruimte aangegeven welke meubels nodig zijn. Ook worden in dit document de kwaliteitseisen voor bijvoorbeeld de stoffering van de meubels omschreven. Dit document is naar verschillende inrichters gestuurd met de vraag om een offerte uit te brengen op basis van dit document. Deze partijen hadden tot half december de tijd om een offerte uit te brengen. De partijen hebben inmiddels ook een presentatie en toelichting op de offerte gegeven voor de werkgroep Inrichting. Hierna kan het zijn dat we met twee partijen nog een vervolgsessie houden, om uiteindelijk tot een definitieve keuze te komen voor een partij die de inrichting mag gaan leveren.

 

Brasserie

Na oplevering van de nieuwbouw wordt gestart met het slopen van het oude zorggebouw. Direct daarna wordt begonnen aan de bouw van de nieuwe brasserie. In een daartoe ingerichte werkgroep wordt nagedacht over de rol die de Brasserie gaat krijgen binnen Uitzicht. Op dit moment worden afspraken gemaakt over hoe de nieuwe keuken moet worden ingericht, terwijl we ook bezig zijn om te zorgen dat er een tijdelijke keuken is voor de periode waarin onze oude keuken gesloopt wordt en de nieuwe wordt opgeleverd.

 

Kerstvakantie

In de periode tussen 20 december 2020 en 3 januari 2021 liggen de bouwwerkzaamheden stil in  verband met de kerstvakantie. Calamiteiten op de bouw kunnen gemeld worden door te bellen naar 076-­54 83 019.