Doelgroep

De doelgroep voor de extra diensten bestaat uit alle ouderen uit de wijk en alle bewoners van de seniorenwoningen en de zorgcentra. Per specifieke dienst kan een specifieke doelgroep gedefinieerd worden.

Uitgangspunten

1. Het dienstenpakket is breed

Het dienstenpakket is beschreven in een dienstencatalogus met meerdere keuzemogelijkheden (op te vragen via het servicepunt van de locatie). Naast de vast omschreven diensten zijn ook diensten op maat mogelijk. Het dienstenpakket richt zich op:

  • behoud van zelfstandigheid en veiligheid van de cliënt (denk aan domotica of boodschappendienst);
  • bevorderen van de persoonlijke woon- en levenssfeer van de cliënt (bijvoorbeeld klussendienst, faciliteren van hobby’s);
  • vormgeven van het gemeenschap zijn (bijvoorbeeld groepsuitjes/-vakanties, organiseren van een verenigingsleven, restaurantfunctie).

2. Het aanbod houdt rekening met verschillen

Bij het aanbod houden wij rekening met verschillen in doelgroepen, behoeften en voorkeuren. Cliënten verschillen bijvoorbeeld in hun financiële situatie en in de mogelijkheden die hun eigen netwerk kan bieden. Zo zijn er diensten die aantrekkelijk zijn voor cliënten met minder geld te besteden, maar ook diensten die niet voor iedereen financieel haalbaar zijn. Uiteraard zijn ook hier de principes van passende zorg van toepassing en zullen de diensten op een passende manier worden gegeven waar nodig en mogelijk.

3. We maken gebruik van wat er al is

Waar mogelijk werken we samen met andere partijen, zoals zorgaanbieders, gemeenten, kerken, scholen en vrijwilligersorganisaties die de gewenste diensten al aanbieden of deze samen met ons willen opzetten. Als het gaat om typen diensten waarin sprake is van een hoge mate en intensiteit van persoonlijk contact met de cliënt, streven we ernaar zoveel mogelijk samen te werken met mensen en organisaties uit onze eigen achterban.

Bekijk onderstaand animatiefilmpje om inzicht te krijgen in ons gevarieerd aanbod van wonen, zorg en diensten!