Doelgroep

De doelgroep voor de extra diensten bestaat uit alle ouderen uit de wijk en alle bewoners van de seniorenwoningen en de zorgcentra. Per specifieke dienst kan een specifieke doelgroep gedefinieerd worden.

Uitgangspunten

1. Het dienstenpakket is breed

Het dienstenpakket is beschreven in een dienstencatalogus met meerdere keuzemogelijkheden. Naast de vast omschreven diensten zijn ook diensten op maat mogelijk. Het dienstenpakket richt zich op:

  • behoud van zelfstandigheid en veiligheid van de cliënt (denk aan domotica of boodschappendienst);
  • participatie van de cliënt (bijvoorbeeld vervoer/begeleiding bij de kerkgang, zingeving);
  • bevorderen van de persoonlijke woon- en levenssfeer van de cliënt (bijvoorbeeld klussendienst, faciliteren van hobby’s);
  • vormgeven van het gemeenschap zijn (bijvoorbeeld groepsuitjes/-vakanties, organiseren van een verenigingsleven, restaurantfunctie).

2. Het aanbod houdt rekening met verschillen

Bij het aanbod houden wij rekening met verschillen in doelgroepen, behoeften en voorkeuren. Daarnaast biedt het dienstenpakket ook verschillende mogelijkheden voor diverse financiële situaties. Het pakket biedt bijvoorbeeld aantrekkelijke mogelijkheden voor cliënten die minder eigen geld te besteden hebben. Er kunnen ook diensten zijn die niet voor iedereen financieel haalbaar zijn, zolang dit redelijkerwijs geen schade doet aan het gemeenschap zijn of het persoonlijk welbevinden. Wanneer deze schade wel voor de hand ligt, wordt de dienst ofwel niet geboden, ofwel er worden creatieve oplossingen bedacht om haar voor alle cliënten die hieraan behoefte hebben toegankelijk te maken. Dit is met name intramuraal relevant.

3. We maken gebruik van wat er al is

Waar mogelijk werken we samen met andere partijen, zoals zorgaanbieders, gemeenten, kerken, scholen en vrijwilligersorganisaties die de gewenste diensten al aanbieden of deze samen met ons willen opzetten. Voor zover het gaat om typen diensten waarin de mate en intensiteit van persoonlijk contact met de cliënt toeneemt, is de noodzaak van samenwerking met mensen en organisaties uit de eigen gezindte van groter belang.

Bekijk onderstaand animatiefilmpje om inzicht te krijgen in ons gevarieerd aanbod van wonen, zorg en diensten!