Zorg met verblijf omvat:

 • Wonen: permanent toezicht, beschermende woonomgeving en/of therapeutisch leefklimaat. Toezicht is in twee vormen mogelijk: toezicht door een medewerker die voortdurend in de nabijheid van de cliënt is of toezicht door een medewerker wanneer de cliënt hier om vraagt (door middel van het alarm).
 • Hotelfuncties: maaltijdvoorziening, aanbieden van welzijns- en ontspanningsactiviteiten, schoonmaak van de gezamenlijke ruimten en aanwezigheid van een receptie.
 • Gemeenschappelijk te gebruiken accommodaties: winkel, ruimten voor sociale activiteiten en eventueel een fysiotherapieruimte.
 • Huishoudelijke hulp: wekelijkse basisschoonmaak van het appartement. Dit omvat schoonmaak sanitair, schoonmaak vloer en schoonmaak meubels. Vindt de cliënt dit niet voldoende? Dan kan extra huishoudelijke hulp ingekocht worden. Meer informatie over extra huishoudelijke hulp vindt u hier.
 • Specialist ouderengeneeskunde/verpleegkundig specialist: bij een zorgprofiel VV5 en hoger vindt er een consult via het Multi Disciplinair Overleg (MDO) plaats. Bovengenoemd geeft advies aan de huisarts. De huisarts blijft de behandelaar.
 • Activiteiten: de cliënt kan deelnemen aan gezamenlijke activiteiten, zoals dagbesteding.

Maakt u gebruik van de functie behandeling uit een zorgprofiel VV5 of hoger? Dan kan men ook aanspraak maken op:

 • geneeskundige zorg van algemeen medische aard, (specialist ouderengeneeskunde/verpleegkundig specialist) niet zijnde paramedische zorg;
 • ergotherapie, logopedie, fysiotherapie, psycholoog, pedicure;
 • farmaceutische zorg (zorg voor medicatie, inclusief griepprik);
 • hulpmiddelen die noodzakelijk zijn in verband met de beperking die u heeft;
 • beperkte tandheelkundige zorg;
 • individueel gebruik van een rolstoel, gestoffeerd appartement;
 • verpleeghuisbed en nachtkastje (en gebruik van linnengoed).

Hoe komt u eraan?

Door middel van een indicatie op basis van een zorgprofiel VV5 of hoger. De indicatie kan aangevraagd worden bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Wachtlijst

Het is vervelend als u moet wachten op een plaats in het woonzorgcentrum van uw keuze. Soms kan het echt niet anders en moeten wij werken met een wachtlijst. Bekijk hier onze wachtlijst.

Kosten

De kosten voor zorg met verblijf worden grotendeels vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Lees hier meer over de financiering van de zorg.

Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage, afhankelijk van het inkomen en een deel van het eigen vermogen. De eigen bijdrage wordt door het CAK berekend. U kunt op www.hetcak.nl een voorbeeldberekening maken. U betaalt aan Cedrah de eventuele waskosten, telefoonkosten en verdere servicediensten. Klik hier voor de tarieven.

Waar bieden wij deze dienst?

Amandelhof in Capelle aan de IJssel
Beth-San in Moerkapelle
Eben-Haëzer in Middelburg
Hebron in Nieuwerkerk
Nebo in Zwijndrecht
Rehoboth in Goes
Uitzicht in Vlaardingen

Vraag het onze klantadviseurs

Hulp nodig?

Heeft u vragen over onze zorg? Neem dan contact op met één van onze klantadviseurs. Zij staan u graag te woord!