Jaarverslag

Onze bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid zijn opgenomen in ons jaarverslag. Hier vindt u ook een weergave van de uitgeoefende activiteiten in het betreffende verslagjaar en een financiële verantwoording. Voor het beloningsbeleid van personeel hanteren we de cao VVT.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van Cedrah is 805423230.

Steun ons door uw gift over te maken op rekeningnummer NL79 INGB 0654 9824 65. Bij voorbaat zeggen wij u hartelijk dank!

Voor meer informatie kunt u kijken op www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl. Klik hier voor ons ANBI-document.

Aftrekbaar

Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan de gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, is het mogelijk om meer te schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om het voordeel te houden of weg te schenken aan de instelling van uw voorkeur.