De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door Milieuplatform Zorgsector in samenwerking met Stichting Milieukeur. Het is een handzaam instrument om de milieuprestatie en milieuzorg structureel te verbeteren en concreet aantoonbaar te maken. Met de Milieuthermometer Zorg maakt Cedrah haar aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering zichtbaar. Binnen Cedrah wordt al veel geïnvesteerd in alternatieven om minder energie te gebruiken. De panden zijn voorzien van zonnecollectoren en twee locaties zijn bijna energieneutraal. Dit zijn pluspunten bij het verkrijgen van het bronzen certificaat van de Milieuthermometer. ‘Er is voorafgaand aan de audit veel werk verzet binnen de organisatie’, vertelt bestuurder Teunis Stoop. ‘Ik heb veel waardering voor de inzet en betrokkenheid van velen op duurzaam werken binnen Cedrah.’

Met elkaar werken aan duurzame zorg

De duurzame beweging binnen Cedrah heeft een positieve indruk bij de auditor achtergelaten. Het viel de auditor op dat bijCedrah een overtuigd bewustzijn over duurzaamheid heerst. Onderwerpen gericht op duurzaamheid worden goed onder de aandacht gebracht. De organisatie functioneert als een netwerk en het onderwerp verduurzaming wordt in de lopende thema’s geïntegreerd. Er heerst brede betrokkenheid in alle lagen van de organisatie. Medewerkers worden gestimuleerd mee te denken in én mee te doen aan allerlei duurzame initiatieven in de zorg.
De auditor gaf als ontwikkelpunt aan dat Cedrah in haar duurzaamheidsbeleid concrete doelen kan benoemen. Dit om specifieker, beter meetbaar en realistisch te kunnen werken aan de gestelde duurzaamheidsdoelen. De focus binnen Cedrah heeft allereerst gelegen op de bewustwording om binnen de gehele organisatie duurzamer te werken. In de komende tijd zullen concrete doelen worden benoemd om die samen te gaan realiseren.

Duurzaam rentmeesterschap

Cedrah wil vanuit de Bijbelse opdracht ‘bouwen en bewaren’ rentmeester zijn en zorgvuldig omgaan met de toevertrouwde middelen. Die drijfveer is in de gehele organisatie goed te zien. ‘Het mooiste vond ik om van de auditor te horen dat Cedrah duidelijk werkt vanuit haar identiteit en in het denken en handelen vanuit rentmeesterschap duidelijk onderscheid maakt met andere zorgorganisaties’ aldus Stoop.

Cedrah wil vanuit de Bijbelse opdracht rentmeester zijn en zorgvuldig omgaan met de toevertrouwde middelen