Projectupdate Water voor Shalla

Vanuit Senbete Shalla is er weer een update van het project. Het waterreservoir, evenals de leiding hiernaar toe, is afgemaakt. Schoon drinkwater kan nu worden opgeslagen. Het waterbedrijf is getraind voor onderhoud en er is voldoende mankracht aangesteld. Zij hebben een belangrijke rol in de toekomstbestendigheid van dit project. Doordat zij het onderhoud verzorgen kan het watersysteem in stand blijven.

Begin augustus is gestart met het aanleggen van de waterleiding naar de dorpen en installatie van de waterpunten. Bewoners helpen mee met al het graafwerk, wat hen op een mooie manier mede-eigenaar maakt van dit project. Ze krijgen eten in ruil voor het werk dat ze doen. Het doel is dat de bouwwerkzaamheden over een jaar helemaal afgerond zijn en vele duizenden gezinnen blijvend toegang hebben tot schoon water.

Wil jij ook een bijdrage leveren aan dit project?

Dit kan via de actiepagina van Woord en Daad: https://www.woordendaad.nl/zorg-voor-water.

De inwoners van Shalla

Het waterreservoir in aanbouw