Na het welkom door dagvoorzitter Anneke Both opende Gerda de Pater, lid van de raad van bestuur van Zorggroep Sirjon, het congres met een schriftlezing uit Markus 2:17 en gebed. Vervolgens hielden Marleen Hout en Kees Goedhart, beiden specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg, een lezing. Zij namen, na de samenzang, samen met palliatieve zorg verpleegkundige Marianne van Eijk deel aan een paneldiscussie. De congresdeelnemers kregen hierbij de mogelijkheid om vragen te stellen aan het panel.

Dialoog

Tijdens het plenaire ochtendprogramma kwam een duidelijke rode draad naar voren: het belang van de dialoog. Tijdige communicatie, maar ook het bespreken van verwachtingen over de laatste levensfase, zijn essentieel. Geef geen hoop die je niet kunt waarmaken. En zie de ander als mens en luister aandachtig.

Ruimte voor theorie en praktijk

’s Middags konden de congresdeelnemers verschillende workshops volgen. Onder meer over het voeren van een moreel beraad, palliatieve sedatie en schokbrekers in de communicatie met patiënten en hun naasten. De workshops boden niet alleen theoretische verdieping, maar ook praktische vaardigheden om de zorginteracties nog betekenisvoller te maken.

Betekenisvolle palliatieve zorg

De afsluiting van het congres werd verzorgd door Teunis Stoop. De bestuurder van Cedrah blikte kort terug en sprak zijn dankbaarheid uit. Voor het verloop en de organisatie van het congres, maar ook voor de betekenisvolle palliatieve zorg die door de vier organisaties wordt verleend vanuit de reformatorische identiteit.