Raad van Bestuur

De algemene leiding en het bestuur van de stichting zijn in handen van de eenhoofdige Raad van Bestuur, T.A. (Teunis) Stoop. Hij wordt ondersteund door het managementteam en een aantal stafafdelingen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht, bestaande uit zes leden, ziet toe op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.

Commissie van Advies

Daarnaast is er een Commissie van Advies. Deze commissie bestaat uit kerkelijke afgevaardigden en adviseert de Raad van Bestuur met name over de identiteit van de stichting en de contacten met de samenwerkende kerken.

Centrale cliëntenraad

Voorzitter: de heer N.J. van Klinken