Stoop vertelde over de ontwikkelingen en trends in de ouderenzorg, zoals de groeiende zorgkloof als gevolg van de dubbele vergrijzing, een afnemend aantal zorgmedewerkers en stijgende zorgkosten. Hij gaf een toelichting op de benadering van Cedrah. Passende Zorg en netwerkparticipatie zijn nodig, van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen met’. Daarbij zijn extramurale zorg (het bieden van zorg buiten het verpleeghuis) en het bouwen van kleinschalige woonvormen van belang. Om te zorgen voor voldoende personeel zijn goed werkgeverschap en goede arbeidsvoorwaarden belangrijk. Procesmatige en technologische innovaties maken daarbij het werk gemakkelijker. Binnen Cedrah wordt in de eerste plaats gekeken naar wat de cliënt nog zelf kan. Vervolgens welke hulpmiddelen er kunnen worden ingezet, wat familie kan doen en wat het sociale netwerk en andere instanties kunnen betekenen, en ten slotte wat de Cedrah-professional kan doen.

Momo BedSense
Wanneer innovaties worden ingezet, moeten deze het welbevinden van de cliënt bevorderen, het werkcomfort van de medewerker vergroten èn bijdragen aan een duurzaam financieel gezonde organisatie. Een voorbeeld van zo’n innovatie is beeldzorg op afstand, waardoor je in de avond en nacht niet op elke locatie een dienstdoende verpleegkundige nodig hebt, maar waarbij je één verpleegkundige kunt inzetten voor meerdere locaties.
Een ander mooi voorbeeld van een innovatie is de Momo BedSense, ontwikkeld door Momo Medical. De Momo BedSense App geeft de zorg inzicht en overzicht over alle bewoners op de afdeling van het verpleeghuis. De App is gekoppeld aan een bedsensor die onder het matras ligt. De Momo BedSense brengt het slaap/waakritme van cliënten in kaart en neemt immobiliteit en onrust bij cliënten waar.

Het slagen van innovaties
Cedrah heeft geleerd dat voor het slagen van innovaties een aantal zaken van belang zijn, zoals dat er per locatie ‘veranderaars’ nodig zijn. Innoveren is een continue samenwerking tussen de initiatieven op de werkvloer, ondersteunende diensten en management. Wanneer een innovatie op zich misschien niet rendabel lijkt, zoek dan naar combinaties om wel een rendabele innovatie te krijgen.