Missie

Cedrah biedt wonen, zorg en diensten aan ouderen die bewust kiezen voor een organisatie met een reformatorisch identiteitsprofiel. Daarbij wenst Cedrah in alles te handelen in overeenstemming met Gods Woord.

Visie

Basisprincipes

 • Cedrah biedt wonen, zorg en diensten in en vanuit woongemeenschappen.
 • Cedrah koestert en versterkt de eigenheid en lokale kleur van de woongemeenschappen. Deze krijgt vorm door de vraag van de klanten, de lokale omstandigheden en de specifieke invulling van de identiteit.
 • Cedrah bevordert zelfredzaamheid en ondersteunt het behoud van sociale netwerken. Informele zorg en professionele zorg werken samen. Zo wordt de eigenwaarde van kwetsbare mensen versterkt.
 • Cedrah initieert wonen, zorg en diensten op plaatsen waar we kunnen aansluiten bij gedifferentieerde vragen uit de achterban.

Identiteit

 • Cedrah bevordert het delen van de identiteit in de woongemeenschap.
 • Cedrah koestert en versterkt de relatie met de reformatorische kerken.

Zorg en diensten

 • Cedrah richt zich primair op het verlenen van somatische en psychogeriatrische zorg aan ouderen, maar staat open voor andere zorgvragen.

Wonen en vastgoed

 • Cedrah faciliteert comfortabel en duurzaam wonen in een woongemeenschap, in combinatie met zorg en aanvullende dienstverlening.
 • Cedrah speelt in op de marktontwikkelingen door transformatie en ontwikkeling van haar vastgoedportefeuille.

Personeel en organisatie

 • Cedrah waarborgt de identiteit door medewerkers te benoemen die afkomstig zijn uit de reformatorische gezindte. Cedrah vraagt hen de identiteit te onderschrijven en uit te dragen, zoals vastgelegd in het identiteitsprofiel.
 • Cedrah is een innovatieve organisatie met professionele en ondernemende medewerkers.

Samenwerking

 • Cedrah investeert in samenwerkingsrelaties die de realisatie van onze doelstellingen ondersteunen. Samenwerking met (qua identiteit) verwante organisaties verdient de voorkeur.

Uitvoering van missie en visie beweegt zich binnen de kaders die zijn aangegeven in de statuten. Daarin zijn grondslag (de Heilige Schrift als onfeilbaar Woord van God, zoals beleden en verwoord in de Drie Formulieren van Enigheid) en doel (op christelijke wijze bieden van huisvesting en zorg aan mensen met een reformatorisch referentiekader) cruciaal. Klik hier voor ons strategisch plan!

Vruchten Cedrah boom

‘De 7 vruchten aan de Cedrah-boom’ laten zien hoe Cedrah de missie handen en voeten wil geven in de praktijk. Deze boom staat symbool voor liefdevolle ouderenzorg. De vruchten laten zien wat wij aan onze cliënten beloven.

 1. Ik voel mij thuis bij de identiteit. Cliënten van Cedrah voelen zich thuis bij de identiteit van Cedrah. De sfeer in de woonleefgemeenschap voelt vertrouwd en sluit aan bij wat ze gewend zijn. Cliënten mogen hun geloofsbeleving uiten in gesprekken van hart tot hart met medewerkers en medebewoners. Er is ruimte en aandacht voor (samen) bidden, Bijbellezen en zingen.
 2. Ik voel mij gezien en gehoord en mag mezelf zijn. Ieder mens is uniek. De eigenheid van cliënten wordt gerespecteerd. Indien mogelijk bepalen cliënten samen met hun netwerk en medewerkers wat nodig is. Wanneer cliënten dat zelf niet meer kunnen, zien medewerkers hun behoeften. Er is persoonlijke aandacht en betrokkenheid voor iedereen.
 3. Ik voel me vertrouwd bij de medewerkers en ervaar dat ze doen wat ze zeggen. Cliënten voelen zich veilig bij de medewerkers en zij kennen de cliënten zo goed mogelijk. Daardoor ontstaat op een professionele manier een vertrouwensband. Cliënten en medewerkers mogen betrouwbaarheid, eerlijkheid en goede communicatie van elkaar verwachten. 
 4. Ik krijg passende zorg. Cliënten voeren regie over hun dag en krijgen de zorg die ze nodig hebben van hun naasten, netwerk, vrijwilligers of medewerkers. Onderling werken zij goed samen om de zorg rond de cliënt te organiseren. Waar nodig en mogelijk maken cliënten en medewerkers gebruik van digitale en praktische hulpmiddelen. Alles is gericht op het bevorderen van de gezondheid van de cliënt in de breedste zin van het woord. Denk aan mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen, dagelijks functioneren en lichaamsfuncties.
 5. Ik eet en drink smakelijk en gezond. De maaltijden zijn herkenbaar, smakelijk, gezond, gevarieerd en duurzaam geproduceerd. Cliënten kunnen aan de hand van het beschikbare aanbod kiezen wat ze eten.
 6. Ik woon in een comfortabele, schone en veilige omgeving. De leefomgeving van cliënten is leefbaar en geschikt voor zorgverlening. Cliënten zijn thuis in hun eigen woning, daarom zijn medewerkers daar te gast. Woningen van Cedrah zijn comfortabel en duurzaam.
 7. Ik heb een waardevolle dag. Cliënten zetten hun leven met sociale contacten en activiteiten zo veel mogelijk voort zoals ze dat gewend zijn. Hun naasten en de mensen uit hun netwerk helpen daarbij. Ze ontmoeten anderen tijdens gevarieerde activiteiten die gericht zijn op een zinvolle daginvulling, zowel individueel als in groepsverband. Cliënten kiezen zelf of ze mee doen met deze activiteiten.