Missie

Cedrah biedt wonen, zorg en diensten aan ouderen die bewust kiezen voor een organisatie met een reformatorisch identiteitsprofiel. Daarbij wenst Cedrah in alles te handelen in overeenstemming met Gods Woord.

Visie

Basisprincipes

 • Cedrah biedt wonen, zorg en diensten in en vanuit woongemeenschappen.
 • Cedrah koestert en versterkt de eigenheid en lokale kleur van de woongemeenschappen. Deze krijgt vorm door de vraag van de klanten, de lokale omstandigheden en de specifieke invulling van de identiteit.
 • Cedrah bevordert zelfredzaamheid en ondersteunt het behoud van sociale netwerken. Informele zorg en professionele zorg werken samen. Zo wordt de eigenwaarde van kwetsbare mensen versterkt.
 • Cedrah initieert wonen, zorg en diensten op plaatsen waar we kunnen aansluiten bij gedifferentieerde vragen uit de achterban.

Identiteit

 • Cedrah bevordert het delen van de identiteit in de woongemeenschap.
 • Cedrah koestert en versterkt de relatie met de reformatorische kerken.

Zorg en diensten

 • Cedrah richt zich primair op het verlenen van somatische en psychogeriatrische zorg aan ouderen, maar staat open voor andere zorgvragen.

Wonen en vastgoed

 • Cedrah faciliteert comfortabel en duurzaam wonen in een woongemeenschap, in combinatie met zorg en aanvullende dienstverlening.
 • Cedrah speelt in op de marktontwikkelingen door transformatie en ontwikkeling van haar vastgoedportefeuille.

Personeel en organisatie

 • Cedrah waarborgt de identiteit door medewerkers te benoemen die afkomstig zijn uit de reformatorische gezindte. Cedrah vraagt hen de identiteit te onderschrijven en uit te dragen, zoals vastgelegd in het identiteitsprofiel.
 • Cedrah is een innovatieve organisatie met professionele en ondernemende medewerkers.

Samenwerking

 • Cedrah investeert in samenwerkingsrelaties die de realisatie van onze doelstellingen ondersteunen. Samenwerking met (qua identiteit) verwante organisaties verdient de voorkeur.

Uitvoering van missie en visie beweegt zich binnen de kaders die zijn aangegeven in de statuten. Daarin zijn grondslag (de Heilige Schrift als onfeilbaar Woord van God, zoals beleden en verwoord in de Drie Formulieren van Enigheid) en doel (op christelijke wijze bieden van huisvesting en zorg aan mensen met een reformatorisch referentiekader) cruciaal. Klik hier voor ons strategisch plan!

Vruchten Cedrah boom

‘De 7 vruchten aan de Cedrah-boom’ laten zien hoe Cedrah de missie handen en voeten wil geven in de praktijk. Deze boom staat symbool voor liefdevolle ouderenzorg. De vruchten laten zien wat wij aan onze cliënten beloven.

 1. Ik voel mij thuis bij de identiteit. Cliënten van Cedrah voelen zich thuis bij de identiteit van Cedrah. De sfeer in de woonleefgemeenschap voelt vertrouwd en sluit aan bij wat ze gewend zijn. Cliënten mogen hun geloofsbeleving uiten in gesprekken van hart tot hart met medewerkers en medebewoners. Er is ruimte en aandacht voor (samen) bidden, Bijbellezen en zingen.
 2. Ik voel mij gezien en gehoord en mag mezelf zijn. Cliënten ervaren dat er aandacht is voor hen als persoon en voor hun persoonlijke verzorging. Medewerkers hebben een open houding en een luisterend oor.
 3. Ik ervaar dat de medewerkers doen wat ze zeggen. Medewerkers maken duidelijke afspraken waar ze zich aan houden. Medewerkers zijn betrouwbaar: doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. Vanaf de start van de zorg is duidelijk wat bewoners en mantelzorgers kunnen en mogen verwachten.
 4. Ik krijg passende zorg van medewerkers die ik ken en vertrouw. Cliënten krijgen passende zorg en ondersteuning door een sterk team dat goed samenwerkt. Cliënten kennen medewerkers en medewerkers kennen cliënten. Daardoor ontstaat een vertrouwensband op een professionele manier. Medewerkers zijn toegerust en deskundig en hebben voldoende tijd voor hun taken.
 5. Ik eet en drink smakelijk en gezond. De maaltijden die cliënten ontvangen zijn herkenbaar en smakelijk. Ook zijn de maaltijden gezond en gevarieerd.
 6. Ik woon in een comfortabele, schone en veilige omgeving. Cliënten wonen samen in een woonleefgemeenschap met comfortabele appartementen en groepswoningen. De leefomgeving is schoon en veilig.
 7. Ik ontmoet anderen tijdens activiteiten die goed voor mij zijn. Op elke locatie wordt een gevarieerd aanbod van activiteiten georganiseerd, zowel individueel als in groepsverband. Cliënten hebben de keuze al dan niet mee te doen met deze activiteiten. De activiteiten zijn passend voor de cliënten die wonen in de woonleefgemeenschap en sluiten aan bij hun interesses.