Christiaan van de Wege, manager wonen en vastgoed bij Cedrah, is positief verrast en dankbaar dat er geen bezwaren zijn ingediend. ‘Volgens de gemeente wordt bij 95% van de ingediende plannen bezwaren ingediend, dus dit vormt een positieve uitzondering! De uitslag geeft een stevige impuls aan de voorbereiding voor de realisatie van het complex, waarin senioren straks zorg en diensten kunnen krijgen vanuit zorgcentrum Beth-San.’

Ook Cedrah-bestuurder Teunis Stoop is blij met het nieuws: ‘Binnen Cedrah kunnen we zo een belangrijke bijdrage leveren aan de grote vraag naar geschikte seniorenappartementen, bij voorkeur geclusterd met zorgwoningen.’

Voorafgaand de bezwaarperiode vergaderde de gemeenteraad voor de vierde keer over het bestemmingsplan en deed de raad bijna negen maanden over het besluitvormingsproces, vanwege vragen over de hoogte van het gebouw, de bouwmassa, het aantal huurwoningen en de inrichting van de openbare ruimte. Het heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat een grote meerderheid van de raad groen licht gaf voor de wijziging van het bestemmingsplan en daarmee voor de omgevingsvergunning voor de bouw van de appartementen.

De volgende stappen zijn het uitwerken van de bestektekening (beschrijving van het uit te voeren bouwwerk), het opnieuw doorberekenen van de financiële haalbaarheid, het selecteren van een aannemer en het realiseren van de aanbesteding.