Hoe komt u aan deze dienst?

U kunt een indicatie aanvragen bij de eigen gemeente volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De gemeente bepaalt welke vorm van huishoudelijke hulp noodzakelijk is. Indien de cliënt een indicatie heeft vanuit de WLZ, dan krijgt de cliënt standaard huishoudelijk hulp. Huishoudelijke hulp kan ook particulier ingekocht worden.

Kosten

Voor de WMO geldt dat alle cliënten een vast bedrag per maand betalen aan eigen bijdrage, ongeacht inkomen, vermogen of aantal voorzieningen. Wanneer huishoudelijke hulp particulier wordt ingekocht, gelden andere tarieven. Klik hier voor meer informatie over deze tarieven. Het is mogelijk om aanvullende huishoudelijke diensten in te kopen.

Waar bieden we deze dienst?

Amandelhof in Capelle aan de IJssel
Beth-San in Moerkapelle
Eben-Haëzer in Middelburg
Nebo in Zwijndrecht
Rehoboth in Goes
Uitzicht in Vlaardingen