ISO-certificaat

In januari 2023 werd de ISO-audit afgerond met een positief resultaat: Cedrah voldoet aan de normen van de ISO en heeft het nieuwe certificaat ontvangen. Uit het behalen van het ISO-certificaat blijkt dat Cedrah kwalitatief goed werk levert. Lees hier meer!

Klantsignaal

Tevreden klanten vinden wij heel belangrijk. Daarom bieden wij klanten van Cedrah de mogelijkheid een klantsignaal in te vullen. Elk signaal is welkom, van compliment tot klacht. Dit klantsignaal kunt u hier invullen.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Elke twee jaar worden cliënten van Cedrah om hun mening gevraagd tijdens de zorgplanevaluaties. De resultaten van 2021 vindt u hier. Tevens rapporteren wij over de beleving van identiteit.

Privacybeleid

In het privacybeleid zijn de algemene bepalingen rondom privacy en gegevensverwerking van privacygevoelige informatie en de rechten en plichten van partijen opgenomen.

Klik hier voor de privacyverklaring voor de PREM meting in de wijkverpleging.

ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland.nl is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Door uw ervaring met Cedrah te delen op ZorgkaartNederland.nl laat u zien wat goed gaat in onze zorg en wat beter kan.

Kiesbeter.nl

De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek en de meting Verantwoorde Zorg worden elk jaar gepubliceerd op de landelijke site kiesBeter.nl.

Personeelssamenstelling

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, waarin onder andere wordt beschreven wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg, vraagt van zorgorganisaties zoals Cedrah om de actuele personeelssamenstelling op de website te publiceren. Klik hier voor de actuele personeelssamenstelling van Cedrah in 2020.

Kwaliteitsjaarverslag

In het kwaliteitsjaarverslag van 2023 wordt verantwoording afgelegd over de manier waarop elke dag aan de cliënten van Cedrah zorg en diensten zijn verleend.

VVAR (Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad)

Verpleging en verzorging is de kern van Cedrah. Daarom is het belangrijk dat professionals ook mee kunnen denken over de koers en keuzes van Cedrah. De VVAR (Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad) is een adviesorgaan van verpleegkundigen en verzorgenden. Zij adviseren en denken mee met het bestuur en management.

De kerntaken van een VVAR liggen bij de volgende onderwerpen:

  • het verbeteren van de kwaliteit van de zorg;
  • kijken of het beleid aansluit met wat er op de werkvloer gebeurt;
  • vergroten van betrokkenheid van de professionals bij de organisatie;
  • inbreng vanuit kennis, ervaring en expertise.