Wat is innovatie?

De definitie van innovatie is niet eenduidig. Sommige deskundigen verstaan hier alles onder wat morgen op een andere manier gedaan wordt. Anderen menen dat hier alleen toepassingen van digitale vernieuwingen onder vallen. Toch kunnen ook organisaties die weinig technische speeltjes inzetten, juist vernieuwend (innoverend) zijn. Een voorbeeld: het inzetten van gastvrouwen binnen Cedrah heeft geleid tot een grote verbetering in het welzijn van de cliënten door extra persoonlijke aandacht, het hebben van een aanspreekpunt en meer rust in de groep. Andere organisaties kiezen voor welzijnsrobotten. Welke organisatie is nu innoverend?

Voorwaarden

De lezer voelt aan: innovaties zijn niet het doel, maar een middel. Cedrah heeft gezocht naar een goede balans tussen de mogelijke benaderingen. Ook proberen we een evenwicht te creëren in het organiseren van innovaties en het ‘gewoon laten gebeuren’ in teams en op locaties. Dit komt onder andere voort uit de denktank Innovatie van Cedrah, een groep enthousiaste collega’s. Deze denktank heeft gesteld dat een goede innovatie ten minste aan één van de volgende doelen moet beantwoorden:

  • Het moet een aantoonbare bijdrage leveren aan het welzijn van de cliënt.
  • Het moet repeterende werkzaamheden verminderen, waardoor er meer uren vrijkomen voor persoonlijk contact met de cliënt.

Een randvoorwaarde bij digitale innovaties is dat het moet passen binnen de ICT-oplossingen van Cedrah.

Welke innovaties?

Belangrijk is dat innoveren bij Cedrah een algemeen gedachtegoed is geworden. Het is een balanceren tussen lokale initiatieven en een centrale inzet van beschikbare middelen. Cedrah-breed innoveren we rondom medicatietoediening, familieparticipatie en digitale alarmering in crisissituaties. Ook valt te denken aan het verkennen van datagedreven zorg en het inwerken van nieuwe medewerkers.

Conforte Innovatielab

Naast de denktank Innovatie is Cedrah partner in het Conforte Innovatielab. Dit is een gezamenlijke organisatie van de zorginstellingen in Rijnmond met als doel samen te werken, kennis te delen en ervaringen rondom innovaties uit te wisselen. Het Innovatielab is dus primair een kennisplatform en helpt organisaties om de juiste vragen te stellen bij een innovatie. Een voorbeeld van zo’n vraag is: welk probleem wil je eigenlijk oplossen en kun je dat precies omschrijven? Innovatie begint dan ook niet bij het invoeren van iets moois wat je bij de buren gezien hebt, maar bij het nadenken over iets wat je eigenlijk anders zou willen doen. Daarna ga je nadenken over de oplossingen en welke mooie, innovatieve oplossing passend is voor jouw probleem. Innoveren begint ook bij het kritisch kijken naar je eigen werkproces. Welke knelpunten ervaar je en wat zit je in de weg? En: hoe zou het anders kunnen? De kwaliteitsverpleegkundigen van Cedrah zijn getraind door het Innovatielab om op deze wijze naar innovatie te kijken. Zo zijn er al mooie dingen tot stand gekomen.