Christen zijn op het werk

Het programma startte met een lekker kopje koffie, waarna regiomanager Roeland van Everdingen iedereen welkom heette. Pastoraal werker, Peter Kok hield vervolgens een inleiding over Christen zijn op het werk en zette ons daarmee goed aan het nadenken.

Verbindend samenwerken

Na de lezing was er tijd voor twee workshoprondes. Geerten Zwemer van Effactive-teamwork begeleidde een samenwerkingsactiviteit waar het jaarplanthema ‘verbindend samenwerken’ centraal stond.  In vier groepen moesten er balletjes door een dakgoot getransporteerd worden naar een gemeenschappelijke emmer. Dit stond symbool voor het team doorbrekend samenwerken waarbij aan een gemeenschappelijk doel wordt gewerkt. Bij een andere activiteit moesten deelnemers in de kring allemaal van positie wisselen in een zo snel mogelijke tijd. Hoe leuk is het als 2 groepen een totaal verschillende werkwijze hanteren maar het resultaat van 2 groepen identiek is! Als vanzelf noemden de deelnemers verbanden tussen het spel en de werksituatie.

Party en Co

In de andere workshop werden de medewerkers met een Party en Co spel getoetst op hun kennis.

Hoe beter de teams gemixt waren, hoe meer vragen en opdrachten juist beantwoord werden. Vanuit verschillende categorieën moest er o.a. uitgebeeld, foto’s geraden en getekend worden. Dit zorgde voor de nodige lachsalvo’s. Maar iedereen zette zijn beste beentje voor en in een ontspannen en gezellige sfeer leerde we het nodige van en met elkaar.

Dag van de zorg

Tijdens de kennismarkt was er ook aandacht voor de Dag van de Zorg. Alle medewerkers werden in het zonnetje gezet en door regiomanager Roeland van Everdingen bedankt voor hun liefdevolle inzet en zorg aan de bewoners. Tussen de workshops stond er dan ook een heerlijk buffet klaar en werd er genoten van het lekkere eten maar vooral van de mogelijkheid om eens bij te kletsen met collega’s.