‘Cedrah wil zorgdragen voor mensen en verantwoord omgaan met middelen en onze omgeving. Centrale vragen die we hierbij in het kader van ‘duurzaam rentmeesterschap’ stellen, zijn: hoe kunnen we een goed rentmeester zijn in wonen, zorg en werken? Wat is goed voor de cliënt, onze medewerkers en onze omgeving? Maar ook, hoe gaan we zuinig om met water en andere benodigdheden in de zorg?’ Aan het woord is Anneke Both, bestuursadviseur bij Cedrah en eveneens lid van de projectgroep met Woord en Daad.

Keuzes voor naasten

Medewerkers van Cedrah worden gestimuleerd mee te denken in én mee te doen aan allerlei duurzame initiatieven in de zorg. ‘Dit doen we niet alleen voor onszelf. De keuzes die we hier maken, hebben invloed op onze naasten (die in armoede en droogte leven) ver weg. Door middel van acties op onze locaties willen we duurzame veranderingen binnen Cedrah mogelijk maken én een bijdrage leveren aan schoon drinkwater voor Shalla. Met het laatste richten we onze blik naar buiten, op onze verre naasten’, licht Both de samenwerking met Woord en Daad toe. De helft van de opbrengsten gaat naar het project in Ethiopië, de andere helft naar het verduurzamingsproject binnen Cedrah.

Hoop aan de horizon voor Shalla

Dat de opbrengst voor Shalla hard nodig is, licht Renate Bode, projectleider Duurzaam Water en Weerbaarheid bij Woord en Daad toe. ‘Mensen in Shalla worden erg ziek als ze water drinken. In het oppervlaktewater zit een hoge concentratie fluoride. Fluoride kennen wij van tandpasta en is schadelijk als je het binnenkrijgt. Kinderen raken er gehandicapt van, er zijn veel miskramen en het stervenspercentage ligt hoog. Als mensen schoon drinkwater willen, moeten ze heel ver lopen. Soms wel 30 kilometer lang met zware jerrycans.’

Het lijkt een uitzichtloze situatie. Toch gloort er hoop aan de horizon voor de inwoners van Shalla. Woord en Daad realiseerde samen met lokale partnerorganisaties en de overheid een effectieve aanpak voor de waterproblematiek. Er werden waterleidingen en waterpunten aangelegd, lokale mensen werden getraind om het watersysteem te onderhouden en ze volgden training in hygiëne en sanitatie. Bode vertelt: ‘De grootste uitdaging is om lokale mensen eigenaar te maken van het watersysteem, waardoor ze hun verantwoordelijkheid nemen als dingen niet goed lopen. We focussen op duurzame verandering: hoe kunnen we het systeem verbeteren, zodat de aangelegde waterleidingen over twintig jaar ook nog functioneren? De gekozen aanpak moet voor de mensen daar ook werken.’

Duofiets voor cliënten Eben-Haëzer

In woonzorgcentrum Eben-Haëzer hebben medewerkers enthousiast geld opgehaald voor dit project. Ze zijn zelfs zover dat ze het geld voor hun eigen, lokale verduurzamingsproject al hebben opgehaald. Donderdag 14 maart werd van dit geld een duofiets voor bewoners feestelijk overhandigd in de aanwezigheid van cliënten, collega’s en vrijwilligers. Namens de locatie namen regiomanager Anja Barth en cliënt mevrouw Keijts de prachtige fiets in ontvangst van Ary Joosse van Fietsspecialist Piet Voskamp.

Welzijn

‘De bewoners zitten over het algemeen veel binnen. De duofiets zal een positieve uitwerking hebben op het welzijn van de cliënten, doordat ze kunnen genieten van het buiten zijn, het bewegen en de prachtige natuur’, aldus de regiomanager.
Verschillende vrijwilligers hebben zich al aangemeld om samen met een cliënt op pad te gaan. Daarnaast kunnen familieleden de fiets reserveren.

Warm onthaal

De cliënten hebben lang uitgekeken naar de komst van de fiets. Ze zijn er dan ook erg enthousiast over.
Mevrouw Keijts fietst nog zelf, maar mocht het niet meer gaan, dan wil ze de fiets zeker gebruiken. ‘Ik heb zo’n fiets eerder zelf gehad voor mijn man. Er werd met mijn man gefietst en ik ging op mijn eigen fiets mee. Het was heel goed voor hem om  buiten te zijn en tegelijkertijd op een veilige manier te bewegen. Hij genoot daar erg van!’ vertelt ze.

Samenbindend en een teken van hoop

‘Mooi om te zien dat er een grote betrokkenheid op de locatie merkbaar was bij het geld inzamelen. Dit werkte samenbindend’, blikt de tevreden regiomanager Barth terug.

Dat de bewoners van Cedrah zo enthousiast en fanatiek geld op hebben gehaald, betekent veel voor de inwoners van Shalla. Bode licht toe: ‘Als mensen bijdragen aan iets wat voor ons zo vanzelfsprekend is, dan geef je een teken van hoop. Een teken van Gods komend koninkrijk. Ooit komt er een einde aan deze gebroken wereld. God ziet waarde in ieder mens, want we zijn door Hem gemaakt. Je geeft mensen een stuk waardigheid terug als ze zelf hun water kunnen tappen.’