Na de opening door Teunis Stoop en een korte introductie op het thema door Elmira Nijhuis, hield Elise van Hoek-burgerhart, manager onderzoek en beleid van de NPV, een lezing over ‘Wij zijn ons gevoel? – De obsessie met identiteit in onze cultuur’. In onze cultuur is identiteit heel belangrijk. Hoe is dat zo gekomen en waar staan we nu? Hoe navigeren we als christenen door vraagstukken rond geslacht en gender? Na deze inspirerende lezing was er ruimte voor vragen en interactie rondom het thema.

Het middagprogramma bestond uit twee workshoprondes. Elmira Nijhuis ging in haar workshop ‘Leiderschap gericht op veiligheid in teams’ in op de gevolgen van een hoge of juist lage sociale veiligheid in teams. We dachten met elkaar na over de rol van de leidinggevende in de veiligheid van het team.
De workshop van Nelleke van der Marel had als thema ‘Jij als leider in persoonlijke gesprekken’. Deze workshop was gericht op vaardigheden en gesprekstechnieken in één-op-één gesprekken over diversiteit wat betreft gender en geaardheid.

We kijken terug op een inspirerende dag waarin we toegerust werden om als leidinggevenden sociale veiligheid binnen de teams te bevorderen.