Klik hier om meer over deze regeling te lezen. Cedrah heeft per locatie een cliëntenraad. Deze cliëntenraden hebben diverse bevoegdheden gedelegeerd naar de centrale cliëntenraad.

Lokale cliëntenraden

De zes woonzorgcentra van Cedrah hebben elk een eigen cliëntenraad. In de raad hebben cliënten, familieleden van cliënten, patiëntenverenigingen en kerken zitting. De cliëntenraad bespreekt het beleid en de lokale ontwikkelingen met de desbetreffende locatiemanager/regiomanager.

Cliëntenraad Amandelhof

Nadere informatie volgt.

Cliëntenraad Beth-San

Contact (voorzitter): De heer D. Bac
E-mail: dico@bacorchids.com

Cliëntenraad Eben-Haëzer

Contact (secretaris): Mevrouw W.A. Faasse
E-mail: wilmafaasse@kliksafe.nl
Telefoon: 088 – 587 00 20

Cliëntenraad Nebo

Contact (secretaris): De heer H. Zoeteman
E-mail: hzoeteman@outlook.com
Telefoon: 078 – 681 84 89

Cliëntenraad Rehoboth Goes

Contact (secretaris): De heer K. Hendrikse
E-mail: khendrikse@hetnet.nl

Cliëntenraad Uitzicht

Contact (secretaris): De heer G. van der Voet
E-mail: cruitzicht@cedrah.nl
Telefoon: 06 – 49 82 70 13

Centrale cliëntenraad

Cedrah heeft een centrale cliëntenraad, waarin vertegenwoordigers zitten vanuit de zes lokale cliëntenraden. De centrale cliëntenraad onderhoudt contacten met de Raad van Bestuur van Cedrah en adviseert of geeft instemming over overkoepelende onderwerpen.

Contact (voorzitter): De heer N. van Klinken
E-mail: njklinken@solconmail.nl

Advies of instemming vragen

Cedrah vraagt de cliëntenraad om advies of instemming voordat zij een besluit neemt over bijvoorbeeld samenwerking met andere instellingen, verhuizing of verbouwing, en het vaststellen van de begroting. Ook over de te leveren zorg en diensten overlegt Cedrah met de cliëntenraad. Dat geldt in ieder geval voor voeding, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand, recreatie- en ontspanningsmogelijkheden en algemeen beleid voor veiligheid, gezondheidsaspecten en hygiëne.

Inspraak

Cedrah zorgt er voor dat directe inspraak mogelijk is voor onderwerpen die het dagelijkse leven van de cliënten raken. De vorm van directe inspraak kan variëren per onderwerp. Dit kan soms in de vorm van een dialoogtafel, een focusgesprek of met een enquête.

Advies geven of instemming verlenen

De cliëntenraad krijgt alle informatie die nodig is om advies of instemming te kunnen geven. Cedrah vraagt de advies- of instemmingsaanvragen op tijd aan, zodat het van invloed kan zijn op het besluit. De cliëntenraad kan daarnaast ook ongevraagd advies geven over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.