Vanuit de projectgroep Duurzaam Rentmeesterschap (R&D) worden medewerkers gestimuleerd mee te denken in én mee te doen aan allerlei duurzame initiatieven in de zorg. Binnen Cedrah werken we uiteindelijk toe naar de concrete doelen van de Green Deal 3.0. Onderstaande video geeft een overzicht wat Cedrah al doet aan duurzaamheid.