Voor meer informatie over de zorg in onze woonzorgcentra, klik hieronder:
Zorg met verblijf
Kleinschalig wonen
Pastorale zorg
Dagbesteding
Psychiatrie

Veelgestelde vragen

Op alle locaties zijn linnengoed, schoonmaak, eten en drinken inbegrepen. Verder hebben alle locaties diverse aanvullende faciliteiten, waarvoor u soms extra betaalt. Denk bijvoorbeeld aan de kapper, waskosten, telefonie, Wifi. Deze faciliteiten worden besproken bij uw inhuizing.

Als u woont bij Cedrah is dat uw nieuwe thuis. Dat betekent dat u bezoek mag ontvangen wanneer u maar wilt.

Ja, voor veel locaties van Cedrah geldt een wachtlijst. U vindt de actuele wachtlijstgegevens per locatie en meer informatie op onze website.

Wanneer er sprake is van dementie, valt de cliënt onder de Wet zorg en dwang (Wzd).  Uitgangspunt van de Wzd is dat dwangmaatregelen niet thuishoren in de zorg voor ouderen en gehandicapten. Daarom onderzoekt het CIZ bij een aanvraag voor opname en verblijf eerst of er bij u sprake is van ernstig nadeel (of een aanzienlijk risico hierop) als gevolg van een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking. Daarnaast wordt zorgvuldig onderzocht of er alternatieven mogelijk zijn voor het verlenen van onvrijwillige zorg. Wanneer opname en verblijf noodzakelijk blijken, en uw ouder of partner verzet zich daar niet tegen, dan geeft het CIZ een besluit tot opname en verblijf af.

Lees hier meer over de dagbesteding, o.a. op welke locaties we dit bieden, voor wie dit is bedoeld, welke activiteiten er zijn en welke indicatie nodig is.

Thuiszorg wordt (soms deels) vergoed vanuit de basisverzekering, op basis van verschillende wettelijke regelingen: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Heeft u geneeskundige zorg thuis nodig? Dan is er een indicatie van de wijkverpleegkundige nodig. De zorg wordt dan vergoed vanuit de Zvw. U betaalt geen eigen bijdrage. Wanneer u 24 uur per dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft, komt u in aanmerking voor een indicatie uit de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt deze indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via www.ciz.nl. Bent u daar zelf niet toe in staat? Machtig een familielid om de aanvraag te doen of neem contact op met een cliëntondersteuner van uw gemeente op zorgkantoor. Een cliëntondersteuner kan u helpen met informatie, advies en bemiddeling. Dit is gratis en onafhankelijk. Na de aanvraag van de indicatie krijgt u altijd schriftelijk een besluitbrief. Ook als u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg. Als u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg en Zvw-zorg, dan is het mogelijk dat de zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt geregeld. Dit gaat bijvoorbeeld om persoonlijke verzorging of praktische hulp thuis. Dat kunt u via uw zorgverzekeraar of gemeente regelen. De Wlz en de Wmo dekken niet de volledige kosten van thuiszorg. Daarvoor moet u een eigen bijdrage betalen.

Verblijf in het verpleeghuis valt onder de Wet langdurige zorg. Hiervoor heeft u een indicatie nodig. U betaalt een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De hoogte van deze bijdragen kunt u berekenen op de website van het CAK.

Zie hiervoor de folder ‘Medisch-Ethisch beleid’, op te vragen via de klantadviseur.

 

Iedereen die in een zorginstelling woont, heeft een basisverzekering nodig. Wanneer u een indicatie heeft vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), wordt veel aanvullende zorg daaruit bekostigd. Kostbare aanvullende zorgverzekeringen zijn dan vaak overbodig. Het is dus raadzaam om na te gaan of u een Wlz-indicatie heeft en welke zorg op basis van deze indicatie wordt georganiseerd en vergoed. Dit staat vermeld in de indicatie die door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is uitgegeven. Voor deze zorg is dan geen aanvullende verzekering nodig. Wilt u meer weten? Zorginstituut Nederland adviseert over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen, zie www.zorginstituutnederland.nl.

Vraag het onze klantadviseurs

Hulp nodig?

Heeft u vragen over onze zorg? Neem dan contact op met één van onze klantadviseurs. Zij staan u graag te woord!