Afgelopen zomer heeft er een controle op het hygiënisch werken in de keuken plaatsgevonden. De zogenoemde HACCP audit. Dit is een voedselveiligheidssysteem wat onder de Europese wetgeving valt. Organisaties die werken met voedsel voorkomen hiermee dat de veiligheid van het eten en drinken in gevaar komt. Dit is voor zorgaanbieders extra belangrijk, omdat je te maken hebt met een kwetsbare groep mensen. De keuken van locatie Eben-Haëzer heeft bij deze audit de super goede score weten te behouden van 9,7. Dit is een groot compliment voor de medewerkers van het keukenteam. Als blijk van extra waardering heeft het een team een kleine attentie ontvangen. Een fles met een bak mix met de vermelding ‘Zóóó trots op jou!’