Oud-politieagent en voormalig kinderboekenschrijver Ben de Raaf kwam een presentatie houden over zijn werk bij de Rotterdamse politie. De Ontmoetingsruimte was gezellig gevuld met jongere en oudere belangstellenden, die niet alleen luisterden naar grappige verhalen, maar ook naar schrijnende voorvallen en verdrietige gebeurtenissen uit het politieleven. Daarbij hoopten sommigen ook nog stiekem op een handtekening van de verteller in één van zijn eigen boeken. De toehoorders werden niet teleurgesteld. Aan het einde van zijn lezing hield Ben de aanwezigen voor dat niemand van ons béter is. Of we nu als boef op straat leven of hier in de Amandelhof wonen, we hebben allemaal hetzelfde nodig: dat we de Heere Jezus leren kennen. Dan pas is ons leven echt veilig.