De barmhartige Samaritaan

De Heere Jezus houdt ons in de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan een spiegel voor door – tegenover een priester en een leviet die voorbij gaan – een Samaritaan te schetsen die heel veel offert: zijn waardigheid, zijn veiligheid, zijn gemak, zijn tijd en energie en zijn geld. De Samaritaan brengt naastenliefde in de praktijk door een vijand te helpen en hem te (laten) verzorgen. Binnen Cedrah willen we graag invulling geven aan barmhartigheid, ontferming en liefdevolle zorg. Daarbij houden we rekening met de wensen en mogelijkheden van onze klanten. Dat komt ook in de naam ‘Cedrah’ tot uitdrukking.

Wat betekent de naam ‘Cedrah’?

De naam Cedrah is ontleend aan het Hebreeuwse woord ceder. De cederboom is de boom die in de Bijbel het meest genoemd wordt, onder andere bij de bouw van de tempel. Het is een grote naaldboom die symbool staat voor beschutting en bescherming. Deze beschutting en bescherming wil Cedrah nu en in de toekomst bieden aan ouderen in onze achterban. Werken als een barmhartige Samaritaan kan niemand in eigen kracht. We weten ons afhankelijk van de hulp van de Heere. Met vreugde beseffen we dat we gezegend zijn in het feit dat we wonen en werken in een omgeving waar Gods Woord open gaat en waar we zinvol werk kunnen doen.

Het logo van Cedrah bestaat uit onze naam en een blauw, rood en groen driehoekje. Deze driehoekjes verwijzen naar de drie aandachtsgebieden van Cedrah: wonen, zorg en diensten. De lijnen in de driehoeken zijn jaarringen, die een beeld zijn van de eindigheid van het leven.

Identiteitsprofiel

Cedrah wil haar identiteit verankeren doordat klanten, medewerkers en vrijwilligers de identiteit onderschrijven en gestalte geven in de praktijk. Samen geven zij vorm en inhoud aan het identiteitsprofiel van Cedrah. In het identiteitsprofiel beschrijven we de theorie en de praktijk:

  •  de basis met daarin de missie, kernwaarden en visie van Cedrah;
  •  de praktijk met bijbehorende gedragscodes en consequenties voor beleid.

Klik hier voor het officiële identiteitsprofiel.