Ouder worden is niet altijd makkelijk. Het is goed om zo lang mogelijk dingen zelf te blijven doen en van betekenis te kunnen zijn voor anderen. Maar als niet alle dingen meer zelfstandig lukken, wat is het dan fijn om waar nodig hulp te krijgen. Daar kunt u als bewoner van Uitzicht over meepraten. U leest misschien wel eens berichten in het nieuws dat deze zorg in de toekomst niet meer zo vanzelfsprekend is. Mensen worden steeds ouder en er komen steeds meer ouderen, terwijl er een tekort wordt verwacht aan zorgmedewerkers om voor deze ouderen te zorgen.

Een van de oplossingen om in de toekomst toch goede en betaalbare zorg te kunnen blijven bieden, is dat ouderen langer thuis blijven wonen. Hierbij is het belangrijk dat ouderen in een zorgzame buurt wonen: een buurt waar mensen elkaar helpen waar het kan en waar zorg, hulp en ondersteuning worden geleverd wanneer nodig.

Ook in Vlaardingen wordt langer thuis wonen gestimuleerd. Maar er kan wel nog het een en ander verbeterd worden rond het welzijn van ouderen. Daarom wil Uitzicht samen met de welzijnsorganisatie Seniorenwelzijn de woon- en leefomgeving verbeteren. Samen met en voor bewoners van het woongebouw van Uitzicht. Zorgkantoor DSW heeft hiervoor een subsidie beschikbaar besteld. In de komende tijd zullen we u informeren over wat dit concreet betekent en hoe u als bewoner daarbij betrokken kunt zijn