Woensdag 20 december was de jaarlijkse kerstbijeenkomst in Eben-Haëzer.

De kerstmaaltijd werd goed bezocht. De bewoners verheugden zich er van te voren al op. De medewerkers zorgden ervoor dat de bewoners er keurig uit zagen. Al vroeg kwamen de bewoners van de aanleunwoningen het restaurant binnendruppelen, ook de bewoners van verzorgd wonen zochten een ‘goed’ plekje uit.

In de keuken is er veel bedrijvigheid en ook de werkgroep is al vroeg aanwezig om bewoners een plekje te wijzen.

Ds. Karens en zijn vrouw waren onze gasten. De dominee verzorgde de opening en meditatie.

Afwisselend tussen zang en gesproken woorden door, werd er lekker gegeten. Er werd soep geserveerd, diverse broodjes met verschillende soorten beleg en heerlijke warme hapjes. Als afsluiting kregen we een prachtig toetje.

Het was allemaal heerlijk en gezellig, maar we werden ook gewezen op het allerbelangrijkste: dit is een getrouw Woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.

Na een korte meditatie werd gezongen over het verlangen van Simeon; Nu laat Gij, Heer’ Uw knecht, naar ’t Woord hem toegezegd thans henen gaan in vrede. Dat deze lofzang voor ons allen zal gelden.

Naast de bewoners genieten ook de aanwezige collega’s van de bijeenkomst.