Cedrah biedt een breed pakket aan zorgvormen, van huishoudelijke hulp tot palliatieve terminale zorg. In de zorg van Cedrah staan zeven uitgangspunten centraal:

De zorg wordt verleend vanuit een christelijke visie op leven en gezondheid

Wij geloven dat de mens geschapen is naar Gods beeld, toegerust om zijn roeping te vervullen. We hebben hoge waardering voor de gezondheid als gave van God, maar aanvaarden ook de beperkingen die in dit leven met de lichamelijkheid gegeven zijn. Dat neemt niet weg dat we ziekte of nood uit liefde voor de naaste zoveel mogelijk moeten wegnemen of verlichten.

Zorgen doen we samen

Nu uw naaste verhuisd is naar ons zorgcentrum zijn wij partners geworden in de zorg! In het bieden van goede zorg voor uw naaste zijn we immers afhankelijk van elkaar. Het welzijn van de cliënt staat voorop en wat is er voor het sociale leven van de cliënt waardevoller dan het kunnen onderhouden van belangrijke, persoonlijke contacten? Bij Cedrah vinden we het sociale netwerk van de cliënt erg belangrijk. Nu uw naaste naar het zorgcentrum is verhuisd, is het waardevol dat zijn of haar netwerk een beetje meeverhuist. Zo blijven we dicht bij de beleving van de cliënt en krijgt de cliënt nog het gevoel erbij te horen. Bij het netwerk hoort niet alleen de naaste familie, zoals broers/zussen en (eventueel) kinderen, maar juist ook de buurvrouw waar uw naaste iedere week een kopje koffie ging drinken, de kleinkinderen, de huishoudelijke hulp, de leden van het koor en de collega-vrijwilliger. Misschien heeft u zelf al nagedacht over mogelijke manieren om er voor uw naaste te zijn. De eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV) bekijkt samen met u op welke wijze uw kwaliteiten en mogelijkheden het beste ingezet kunnen worden in het leven van uw naaste. Lees hier meer over mantelzorg!

De zorg is belevingsgericht

Cedrah benadert cliënten als mensen met een eigen identiteit en mogelijkheden. Cliënten krijgen professionele zorg, maar met een individuele benadering. In samenspraak met de cliënt en degenen die hem of haar lief zijn, zoeken we naar de verzorging, begeleiding en ondersteuning die aansluit bij de manier waarop de cliënt zijn of haar situatie beleeft.

De regie ligt bij de cliënt

De cliënt heeft de regie over de zorg die hij ontvangt. Afspraken over de wijze waarop de zorg wordt vormgegeven, worden vastgelegd in een zorgleefplan, waarvan de cliënt eigenaar is.

De verhouding tussen taakgericht en cliëntgericht werken is in balans

Bij de personele inzet en functiedifferentiatie wordt gestreefd naar efficiëntie, maar ook maximaal rekening gehouden met het belang van de cliënt.

Innovaties kunnen bijdragen aan goede zorg

Om aan innovatie te doen, is schaalgrootte nodig. Cedrah doet actief mee in gezamenlijke innovatietrajecten die betrekking hebben op het bieden van identiteitsgebonden zorg. Bij meer algemene innovaties is Cedrah trendvolgend.

Bekijk onderstaand animatiefilmpje om inzicht te krijgen in ons gevarieerd aanbod van wonen, zorg en diensten!

Vraag het onze klantadviseurs

Hulp nodig?

Heeft u vragen over onze zorg? Neem dan contact op met één van onze klantadviseurs. Zij staan u graag te woord!