Cedrah biedt een breed pakket aan zorgvormen, van huishoudelijke hulp tot palliatieve terminale zorg. In de zorg van Cedrah staan zeven uitgangspunten centraal:

De zorg wordt verleend vanuit een christelijke visie op leven en gezondheid

Wij geloven dat de mens geschapen is naar Gods beeld, toegerust om zijn roeping te vervullen. We hebben hoge waardering voor de gezondheid als gave van God, maar aanvaarden ook de beperkingen die in dit leven met de lichamelijkheid gegeven zijn. Dat neemt niet weg dat we ziekte of nood uit liefde voor de naaste zoveel mogelijk moeten wegnemen of verlichten.

Zorgen doen we samen

Nu uw naaste verhuisd is naar ons zorgcentrum zijn wij partners geworden in de zorg! In het bieden van goede zorg voor uw naaste zijn we immers afhankelijk van elkaar. Het welzijn van de cliënt staat voorop en wat is er voor het sociale leven van de cliënt waardevoller dan het kunnen onderhouden van belangrijke, persoonlijke contacten? Bij Cedrah vinden we het sociale netwerk van de cliënt erg belangrijk én nodig! Met een veranderd zorglandschap door een dubbele vergrijzing is het belangrijk dat er een omslag in denken én doen plaatsvindt van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen met’. Zorgprofessionals nemen de zorg niet volledig over, zorgen doen we samen! Onze professionele (formele) zorg is daarom altijd aanvullend op de mantelzorg die iemand al ontvangt.
Het is dus waardevol dat het netwerk een beetje ‘meeverhuist’. Zo blijven we dicht bij de beleving van de cliënt en krijgt de cliënt nog het gevoel erbij te horen. Bij het netwerk hoort niet alleen de naaste familie, zoals broers/zussen en (eventueel) kinderen, maar juist ook de buurvrouw waar uw naaste iedere week een kopje koffie ging drinken, de kleinkinderen, de huishoudelijke hulp, de leden van het koor en de collega-vrijwilliger. Misschien heeft u zelf al nagedacht over mogelijke manieren om er voor uw naaste te zijn. Samen zoeken we naar de best passende zorg voor uw naaste en de cliënt! Lees hier meer over mantelzorg!

De zorg is belevingsgericht

Cedrah benadert cliënten als mensen met een eigen identiteit en mogelijkheden. Cliënten krijgen professionele zorg, maar met een individuele benadering. In samenspraak met de cliënt en degenen die hem of haar lief zijn, zoeken we naar de verzorging, begeleiding en ondersteuning die aansluit bij de manier waarop de cliënt zijn of haar situatie beleeft.

De regie ligt bij de cliënt

De cliënt heeft de regie over de zorg die hij ontvangt. Afspraken over de wijze waarop de zorg wordt vormgegeven, worden vastgelegd in een zorgleefplan, waarvan de cliënt eigenaar is.

De verhouding tussen taakgericht en cliëntgericht werken is in balans

Bij de personele inzet en functiedifferentiatie wordt gestreefd naar efficiëntie, maar ook maximaal rekening gehouden met het belang van de cliënt.

Innovaties kunnen bijdragen aan goede zorg

Om aan innovatie te doen, is schaalgrootte nodig. Cedrah doet actief mee in gezamenlijke innovatietrajecten die betrekking hebben op het bieden van identiteitsgebonden zorg. Bij meer algemene innovaties is Cedrah trendvolgend. Bekijk onderstaande video voor een voorbeeld van innovatie in de zorg bij woonzorgcentrum Amandelhof.

Bekijk de video om inzicht te krijgen in ons gevarieerd aanbod van wonen, zorg en diensten!

Vraag het onze klantadviseurs

Hulp nodig?

Heeft u vragen over onze zorg? Neem dan contact op met één van onze klantadviseurs. Zij staan u graag te woord!