Cedrah biedt een breed pakket aan zorgvormen, van huishoudelijke hulp tot palliatieve terminale zorg. In de zorg van Cedrah staan zeven uitgangspunten centraal:

De zorg wordt verleend vanuit een christelijke visie op leven en gezondheid

Wij geloven dat de mens geschapen is naar Gods beeld, toegerust om zijn roeping te vervullen. We hebben hoge waardering voor de gezondheid als gave van God, maar aanvaarden ook de beperkingen die in dit leven met de lichamelijkheid gegeven zijn. Dat neemt niet weg dat we ziekte of nood uit liefde voor de naaste zoveel mogelijk moeten wegnemen of verlichten.

Zorgen doen we samen

Bij Cedrah vinden we het sociale netwerk van de cliënt erg belangrijk én nodig, zeker met het oog op de dubbele vergrijzing!  Lees hier meer over mantelzorg en netwerkparticipatie!

De zorg is belevingsgericht

Cedrah benadert cliënten als mensen met een eigen identiteit en mogelijkheden. Cliënten krijgen professionele zorg met een individuele benadering. In samenspraak met de cliënt en degenen die hem of haar lief zijn, zoeken we naar de verzorging, begeleiding en ondersteuning die aansluit bij de manier waarop de cliënt zijn of haar situatie beleeft.

De regie ligt bij de cliënt

De cliënt heeft de regie over de zorg die hij ontvangt. Afspraken over de wijze waarop de zorg wordt vormgegeven, worden vastgelegd in een zorgleefplan, waarvan de cliënt eigenaar is.

De verhouding tussen taakgericht en cliëntgericht werken is in balans

Bij de personele inzet en functiedifferentiatie wordt gestreefd naar efficiëntie, maar ook maximaal rekening gehouden met het belang van de cliënt.

Innovaties kunnen bijdragen aan goede zorg

Om te kunnen innoveren, is schaalgrootte nodig. Cedrah doet actief mee in gezamenlijke innovatietrajecten die betrekking hebben op het bieden van identiteitsgebonden zorg. Bij meer algemene innovaties is Cedrah trendvolgend. Bekijk onderstaande video voor een voorbeeld van innovatie in de zorg bij woonzorgcentrum Amandelhof.

Foldermateriaal

We hebben diverse folders beschikbaar met info over de verschillende zorgproducten. Lees deze gerust door!

Bekijk de video om inzicht te krijgen in ons gevarieerd aanbod van wonen, zorg en diensten!

Vraag het onze klantadviseurs

Hulp nodig?

Heeft u vragen over onze zorg? Neem dan contact op met één van onze klantadviseurs. Zij staan u graag te woord!