Mijlpaal

Bewoners, mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers, oudgedienden, leden van de cliëntenraad en raad van advies, collega’s van andere locaties, contacten van aanverwante (zorg)instellingen en andere betrokkenen kwamen bij elkaar om gezamenlijk deze bijzondere mijlpaal te vieren.

Warme sfeer

Regiomanager Marianne de Vries opende de bijeenkomst, waarna wethouder Wilson namens gemeente Capelle aan den IJssel lovend sprak over de warme sfeer die hij op locatie proefde en de ingetogen, dankbare bijeenkomst die zo passend is bij reformatorische identiteit van onze instelling. Er wordt niet alleen teruggekeken naar de afgelopen jaren. Met de nieuwbouw wordt er ook gebouwd aan het voortbestaan van de zorg.

Waardevol

Pastoraal werker Henk Lobbezoo stond stil bij het thema  En gij zult gedenken. Een 50-jarig jubileum wordt verbonden met goud. Goud is waardevol en wil je bewaren. Gedenken heeft niet alleen met het verleden te maken, maar ook met het heden en met de toekomst. Er valt veel te gedenken, maar bovenal Gedenk aan Zijn werken, aan hetgeen Hij heeft verricht.

Duurzaam cadeau

Bestuurder Teunis Stoop bood het jubilerende Amandelhof een prachtige cederhouten regenton aan. Symbolisch voor duurzaamheid en passend bij de amandelboom (meerdere bomen bij elkaar vormen een hof) die een teken van hoop is. Wanneer de amandelboom voldoende zon en water krijgt, zal zij bloesem krijgen en vrucht dragen. De wens van de bestuurder is dat onder de trouwe zorg van de Vader die de Landman is, de Amandelhof zo mag bloeien.

Mooie herinneringen

Een podiumgesprek onder leiding van bestuursadviseur Anneke Both zorgde meerdere malen voor gegniffel in de zaal. Bewoner de heer Van der Blom en klantadviseur Jozien Baars, beiden al jarenlang bij Amandelhof betrokken, haalden mooie herinneringen op over de gang van zaken in het woonzorgcentrum door de jaren heen. Dominee Van der Heiden sloot het bijeenzijn af met de woorden van Psalm 92: In hunne grijze dagen mogen de ouderen, nog groen en fris, vruchten dragen. Een zegen van de Heere dat er zo’n huis mag zijn!

Rondleiding en ontmoeting in Bloesemhove

Aansluitend aan de bijeenkomst was er gelegenheid voor ontmoeting in Bloesemhove. Onder het genot van een hapje & drankje konden genodigden die niet dagelijks in Amandelhof komen, bijpraten in de gezellig versierde Brasserie en deelnemen aan een rondleiding door de gebouwen.

Dank aan alle collega’s die een helpende hand geboden hebben om deze dag mogelijk te maken!