Er zijn verschillende manieren waarop u zorg kunt ontvangen. We zoeken graag naar de zorg die bij u past. Bij Cedrah kunt u de volgende zorgproducten afnemen:

De verschillende zorgproducten worden gefinancierd door verschillende wetten. Hieronder geven we u uitleg over drie belangrijke wetten. Klik hier voor de algemene tarievenlijst per 1-1-2024. Voor alle overige tarieven verwijzen wij u graag naar het servicepunt van de desbetreffende locatie.

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft recht op zorg, in een instelling of thuis. Onderdelen van deze zorg kunnen zijn: verblijf in een instelling, persoonlijke verzorging of verpleging, geneeskundige zorg en vervoer naar de plaats van begeleiding of behandeling. De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Bij Cedrah kunt u via de Wlz de volgende zorgvormen afnemen:

Om in aanmerking te komen voor één van deze producten is een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Meer informatie over het aanvragen van een indicatie vindt u hier.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Iedereen in Nederland is volgens de wet verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Vanuit deze basisverzekering bent u onder andere verzekerd voor thuiszorg: verpleging en persoonlijke verzorging in uw eigen woning. Ook kunt u vanuit de Zvw eerstelijnsverblijf afnemen. Bij een eerstelijnsverblijf logeert u maximaal drie maanden in een woonzorgcentrum van Cedrah. U ontvangt dan persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling.

In Nederland zijn op dit moment tien zorgverzekeraarsconcerns waar verschillende merken of labels onder hangen. Voor 2024 heeft Cedrah met alle concerns een overeenkomst afgesloten. Zo kan Cedrah de zorgkosten meteen declareren bij de zorgverzekeraar. Bekijk hier of Cedrah een contract heeft met uw verzekeraar.

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen met een beperking kunnen meedoen aan de samenleving en zelfstandig kunnen blijven wonen. De Wmo is er voor ouderen en mensen met een handicap of een chronisch psychisch probleem en wordt gefinancierd vanuit de plaatselijke gemeente. De volgende zorgproducten van Cedrah zijn beschikbaar via de Wmo:

Als u Wmo-zorg vanuit Cedrah wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de gemeente waar u staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Zorg zelf betalen

Naast het verkrijgen van zorg op basis van uw indicatie, heeft u ook de mogelijkheid om zelf zorg in te kopen. Deze dient u dan zelf te betalen. Klik hier voor de algemene tarievenlijst per 1-1-2024.

Kosten en vergoedingen

Wanneer u zorg afneemt bij Cedrah kunt u voor de vraag komen te staan welke kosten u zelf moet betalen en welke kosten door de verzekering of door Cedrah worden betaald. Klik hier voor een overzicht per zorgproduct wie voor welke kosten verantwoordelijk is.

Wanneer uw zorg of de zorg van de cliënt overgaat van de Zvw naar de Wlz vindt er een verschuiving plaats in de verantwoordelijkheid wie waarvoor moet betalen. Dat kan de vraag bij u oproepen of het nog nodig is om een aanvullende verzekering vanuit de Zvw te nemen. Dit is een vraag waar Cedrah geen antwoord op kan geven omdat dit afhankelijk is van uw persoonlijke situatie. Sommige zorgkosten worden namelijk alleen vergoed als het past bij de reden waarom u zorg vanuit de Wlz krijgt. Dat noemen we in Nederland de grondslag. U kunt bij uw zorgkantoor of bij een medewerker van Cedrah navragen op welke vormen van zorg u in een specifiek geval recht heeft. Dat kunt u vervolgens vergelijken met de zorg die geboden wordt in een eventuele aanvullende verzekering, zodat u zelf kunt bepalen of een aanvullende verzekering wel of niet nodig is. Hiervoor kunt u ook advies opvragen bij uw zorgverzekeraar.

Vraag het onze klantadviseurs

Hulp nodig?

Heeft u vragen over onze zorg? Neem dan contact op met één van onze klantadviseurs. Zij staan u graag te woord!