Woonvorm

Binnen de woonvorm psychiatrie hebben wij acht plaatsen. De bewoners wonen in een eigen woon- en slaapkamer met een keuken en toilet. De bewoners krijgen individuele begeleiding en zo nodig ondersteuning in de persoonlijke verzorging.

Structuur

Om structuur te bieden aan deze bewoners komen zij elke ochtend bij elkaar in de huiskamer. Hier krijgen zij activiteiten aangeboden en is er ruimte voor een groepsgesprek. Daarnaast biedt onze locatie extra aandacht en begeleiding in de vorm van individuele gesprekken. Door middel van deze zorg ervaren de bewoners een veilige woon- en leefomgeving. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van alle activiteiten die de locatie te bieden heeft.

Samenwerking GGZ

Er is een nauwe samenwerking met de GGZ. Regelmatig bezoeken de psychiater en psychiatrisch verpleegkundige de bewoners en bekijken zij de medicatie. Door deze samenwerking wordt een goed zorgleefplan opgesteld, aangepast aan de behoefte van de bewoner.

Hoe komt u eraan?

Door middel van een aanvraag op basis van een GGZ-indicatie bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Wachtlijst

Het is vervelend als u moet wachten op een plaats in het woonzorgcentrum van uw keuze. Soms kan het echt niet anders en moeten wij werken met een wachtlijst. Bekijk hier onze wachtlijst.

Waar bieden we deze dienst?

Uitzicht in Vlaardingen

In overleg is het ook mogelijk is om op een andere locatie met een GGZ Wlz indicatie te verblijven.

Vraag het onze klantadviseurs

Hulp nodig?

Heeft u vragen over onze zorg? Neem dan contact op met één van onze klantadviseurs. Zij staan u graag te woord!