De oorsprong

Het ontstaan van Cedrah valt niet naar één plek te herleiden. Aan het einde van de zestiger jaren van de vorige eeuw zagen diverse predikanten en leden van de Gereformeerde Gemeenten het belang in van (toen nog) rusthuizen en ouderenzorg in eigen sfeer. Een trouwe, bevlogen achterban spande zich hiervoor in en plantte zaadjes. In afhankelijkheid van en vertrouwen op de Heere werd er hard gewerkt om de doelen te bereiken.

Zeeuwse en Zuid-Hollandse locaties
In Zuid-Holland werden in vijf jaar tijd vier bejaardenhuizen en twee serviceflats geopend. Avondrust (Rotterdam) in 1969, Rehoboth (Rotterdam) in 1970, Beth-San (Moerkapelle, voorheen Leiden) en Nebo (Zwijndrecht) in 1972 en d’Amandelhof (Capelle aan den IJssel) en Uitzicht (Vlaardingen) in 1974. In de loop van de negentiger jaren zagen zij het belang in om krachten te bundelen en gingen de locaties samen verder onder de naam ‘Stichting Gereformeerde Zorgcentra Zuid-Holland’ (SGZZH).
Ook Zeeland kende die bevlogenheid. Zo werd in 1966 locatie Rehoboth (Goes), in 1971 locatie Eben-Haëzer (Middelburg) en in 2010 de kleinschalige locatie Hebron (Nieuwerkerk) geopend. Deze tehuizen maakten onderdeel uit van de Stichting Rusthuizen van de Gereformeerde Gemeenten in Zeeland, later Stichting Zorgverlening genoemd.
Vanwege de complexiteit en financierbaarheid van de zorg zijn in 2013 de Zeeuwse en Zuid-Hollandse locaties gefuseerd.

Nieuwe naam
Na de fusie in 2013 ging de organisatie verder onder de naam Cedrah; dit was vanaf 2009 al de ‘werknaam’ voor de SGZZH. De naam Cedrah is ontleend aan het Hebreeuwse woord ceder. De cederboom is de boom die in de Bijbel het meest genoemd wordt, onder andere bij de bouw van de tempel. Het is een grote naaldboom die symbool staat voor beschutting en bescherming. Deze beschutting en bescherming wil Cedrah nu en in de toekomst bieden aan onze ouderen. We willen werken zoals de barmhartige Samaritaan. Dat kan niemand in eigen kracht. We weten ons afhankelijk van de hulp van de Heere. Met vreugde beseffen we dat we gezegend zijn in het feit dat we wonen en werken in een omgeving waar Gods Woord open gaat en waar we zinvol werk kunnen doen.
Het logo van Cedrah bestaat uit de naam en een blauw, rood en groen driehoekje. Deze driehoekjes verwijzen naar de drie aandachtsgebieden van Cedrah: wonen, zorg en diensten. De lijnen in de driehoeken zijn jaarringen, die een beeld zijn van de eindigheid van het leven. De vergankelijkheid, broosheid en tijdelijkheid van het leven worden daardoor onderstreept.

Beschutting in eigen sfeer
De organisatie kent nu ruim 1300 medewerkers en 800 vrijwilligers. In de achterliggende vijftien jaar zijn er nieuwe locaties gebouwd voor Nebo (2007), Beth-San (2011), Amandelhof en Uitzicht (2022) en andere locaties zijn verbouwd. Eén ding is nog steeds hetzelfde gebleven: de Ceder, aan wie de naam ontleend is, biedt in figuurlijke zin nog steeds beschutting voor de mensen die onder haar dak wonen.
Teunis Stoop, bestuurder bij Cedrah, onderstreept het belang van identiteitsgebonden zorg: ‘Hoe ouder, hoe kwetsbaarder. Dan is het juist belangrijk dat er aansluiting is met het leven naar wet en evangelie, een levensinvulling die de mensen in hun gezonde en heldere dagen gewend zijn geweest.’