De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door Milieuplatform Zorgsector in samenwerking met Stichting Milieukeur. Het is een handzaam instrument om de milieuprestatie en milieuzorg structureel te verbeteren en concreet aantoonbaar te maken in de zorgsector. Met de Milieuthermometer Zorg maakt Cedrah haar aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering zichtbaar.

Met elkaar werken aan duurzame zorg

Cedrah wil vanuit de Bijbelse opdracht ‘bouwen en bewaren’ rentmeester zijn en zorgvuldig omgaan met de toevertrouwde middelen. Binnen Cedrah wordt veel geïnvesteerd in alternatieven om minder energie te gebruiken. De panden zijn voorzien van zonnecollectoren en twee locaties zijn bijna energieneutraal. Voor de certificering moest Cedrah vooral een ‘duurzaamheidsslag’ maken in de zorg en diensten. Teunis Stoop licht toe: ‘Daarvoor is gestart met een bewustwordingscampagne, gericht op vergroting van het besef dat onze de scheppingsopdracht bepalend is voor onze omgang met allerlei materialen en voorzieningen. Het was mooi en uitdagend om met elkaar na te denken over onze Bijbelse opdracht en het handelen in de praktijk van elke dag. Er is brede betrokkenheid in alle lagen van de organisatie.’

Aan de slag

Annet Schneider, adviseur kwaliteit en veiligheid én coördinator duurzaamheid binnen Cedrah, licht toe: ‘Het certificaat laat zien dat we voldoen aan wet- en regelgeving en op een aantal punten nog verder gaan dan de wet- en regelgeving. De komende periode gaan we verder aan de slag met vijf thema’s van de Green Deal Duurzame Zorg: gezondheidsbevordering, kennis en bewustwording, verlaging van de CO2-uitstoot, circulariteit en afvalreductie én vermindering van de milieubelasting door medicatie. Hiervoor zullen we Cedrah-specifieke doelen formuleren.’