Vanaf november 2022 werken woonzorgorganisatie Cedrah en stichting Woord en Daad samen. In deze samenwerking zetten de organisaties in op duurzaam rentmeesterschap in Nederland, maar hebben ze ook een gezamenlijke droom óver de grens: schoon drinkwater voor onze naasten in Shalla, Ethiopië.