In Amandelhof vierden we koningsdag op onze eigen manier: de Ontmoetingsruimte versierd met roodwitblauwe slingers -gemaakt door de dagbesteding- oranje kleedjes op tafel en een tompouce voor de bewoners. Onder begeleiding van meneer Heijkoop op het orgel werden er vaderlandse liederen gezongen. Ook het Wilhelmus en het K(r)oningslied, ooit geschreven door ds. Meeuse, vulden het programma. Een advocaatje met slagroom voor de aanwezigen maakte het verder tot een gezellig samenzijn.