Twee volwassen en twee jonge vrijwilligers zorgden voor feestelijk gedekte tafels met mooi tafelkleed, servet en kop & schotel. Ook de programmaboekjes werden vast neergelegd. Met oliebollen en appelflappen op mooie schalen en koffie en thee klaargezet was het tijd om de bewoners van Bloesemhove en Waterhove te halen. De ontmoetingsruimte stroomde vanaf 10 uur helemaal vol en kon het programma van start. Jolanda van der Plaat heette iedereen van harte welkom. Twee muzikanten, Jannerieke van der Plaat en Marjolein van der Perk, speelden op panfluit en dwarsfluit. Anne-Marieke van der Plaat las een oudejaarsgedicht voor.

Na het zingen van psalm 1 was er even pauze en werden alle bewoners nog een keer getrakteerd op koffie/thee en oliebol of appelflap. Nadat Jolanda aan het einde van het programma aangaf dat er zoveel bewoners gekomen waren en het onderling erg gezellig was, nam een van de bewoners het woord en wees alle aanwezigen in ernst op het voorbij gegane jaar en dat iedereen een keer zal moeten sterven. Hij sprak tevens de hoop uit dat er in de toekomst meer van dit soort gezamenlijke activiteiten georganiseerd zullen worden omdat dit bijdraagt aan de gezelligheid en onderlinge contacten. Veel bewoners gaven na afloop aan dat deze ontmoeting op de laatste dag van het jaar een mooi moment om op terug te zien.