Bij deze verplichte cliënttevredenheidsmeting wordt cliënten in de thuiszorg van Cedrah gevraagd hun oordeel te geven over de dienstverlening en kwaliteit van de thuiszorg. De vragen gaan onder andere over hoe de cliënt de patiëntenparticipatie, samenwerking, nazorg, bejegening en informatie ervaart. Hiermee krijgt Cedrah een helder beeld van zaken die goed gaan, maar ook van de verbetermogelijkheden. Dit is van grote waarde voor onder meer kwaliteitsverbetering. Ook krijgt zij inzicht in hoe waarschijnlijk het is dat cliënten de door Cedrah geleverde zorg aanbevelen aan anderen.