Zorgen doen we samen

Bij Cedrah vinden we het sociale netwerk van de cliënt erg belangrijk én nodig! Het welzijn van de cliënt staat voorop en wat is er voor het sociale leven van de cliënt waardevoller dan het kunnen onderhouden van belangrijke, persoonlijke contacten? Met een veranderd zorglandschap door een dubbele vergrijzing is het belangrijk dat er een omslag in denken én doen plaatsvindt van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen met’. Hoe houden we de zorg houdbaar in de toekomst naar passende zorg? Zie hiernaast vier bouwstenen!

Zorgprofessionals nemen de zorg niet volledig over, zorgen doen we samen! Onze professionele (formele) zorg is daarom altijd aanvullend op de mantelzorg die iemand al ontvangt. Het is dus waardevol dat het netwerk een beetje ‘meeverhuist’. Zo blijven we dicht bij de beleving van de cliënt en krijgt de cliënt nog het gevoel erbij te horen. Bij het netwerk hoort niet alleen de naaste familie, zoals broers/zussen en (eventueel) kinderen, maar juist ook de buurvrouw waar uw naaste iedere week een kopje koffie ging drinken, de kleinkinderen, de huishoudelijke hulp, de leden van het koor en de collega-vrijwilliger. Samen zoeken we naar de best passende zorg voor uw naaste en de cliënt! Onze ‘Schijf van 5’ illustreert dit.

Zelfredzaamheid

Net als bij formele zorg is ook informele zorg gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de individuele cliënt. Het bevorderen van de zelfredzaamheid betekent dat informele zorgverleners geen activiteiten onnodig van cliënten overnemen en dat de cliënt de regie behoudt.

(Reformatorische) woongemeenschap

Werken met informele zorg is werken met en in woongemeenschappen. Dit sluit volledig aan op de visie van Cedrah als woongemeenschap. Een woongemeenschap zorgt voor betrokkenheid (van jong tot oud, hulpbehoevend of niet). Concreet betekent het bijdragen aan onze reformatorische woongemeenschap dat Cedrah van informele zorgverleners tenminste vraagt de identiteit te respecteren (mantelzorgers respecteren de reformatorische identiteit / vrijwilligers delen de reformatorische identiteit).

Werkzaamheden

De werkzaamheden van informele zorgverleners zijn divers en variëren van (niet alleen) facilitaire werkzaamheden, huishoudelijke ondersteuning, hulp bij welzijnsactiviteiten, persoonlijke verzorging en psychosociale begeleiding tot verpleegkundige hulp (zoals wondverzorging of injecties). Informele zorg in de vorm van vrijwilligerswerk kan ook werkprocessen in de organisatie ondersteunen.

Deskundigheid

De deskundigheid van informele zorgverleners wordt bevorderd binnen Cedrah: scholing en deskundigheidsbevordering passen in de huidige tijd van kwaliteitseisen, het leveren van verantwoorde zorg en cliënttevredenheid. Met informele zorgverleners wordt afgestemd waar hun behoefte ligt op het gebied van leren en ontwikkelen.

Visie op informele zorg

Informele zorg is de vrijwillige bijdrage van informele zorgverleners aan welzijn (de zorg- en dienstverlening) van cliënten van Cedrah zonder dat er aanspraak wordt gemaakt op betaling van loon. Er wordt binnen informele zorg onderscheid gemaakt tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk (in de praktijk valt dit onderscheid soms weg). Het verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk is dat er bij mantelzorg sprake is van een persoonlijke betrekking met een cliënt en dat er met name individuele cliëntgebonden activiteiten plaatsvinden. Vrijwilligerswerk kan zonder een persoonlijke betrekking met een cliënt bestaan en is met name gericht op activiteiten voor een locatie en/of afdeling in zijn geheel.

Bent u mantelzorger?

Onze coördinatoren informele zorg staan u indien gewenst graag te woord!