Voor wie?

Als u zorg en extra veiligheid nodig heeft, dan heeft u recht op zorg met verblijf. Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kunt u een indicatie ontvangen in de vorm van een zorgprofiel. Vroeger kon u zorg met verblijf alleen bij een verzorgingshuis of verpleeghuis krijgen. Dat is nu veranderd. Er zijn meer mogelijkheden. U kunt de volledige zorg uit het zorgprofiel ook thuis krijgen, in de vorm van een Volledig Pakket Thuis (VPT). Samen met u zullen wij bekijken of het wenselijk en mogelijk is om de benodigde zorg bij u thuis te geven. Cedrah levert het VPT in de directe nabijheid van een van de woonzorgcentra. In veel gevallen kan de zorg alleen geboden worden in een aanleunwoning of appartementencomplex.
Belangrijk om te weten is dat de cliënt en diens netwerk nog zoveel mogelijk zelf doen in een VPT-setting, eventueel in afstemming met de zorg. Het is niet de bedoeling dat zorgprofessionals de zorg volledig overnemen. Zorgen doen we samen!

Inhoud Volledig Pakket Thuis

U krijgt zorg en begeleiding die passend is bij uw persoon en uw zorgprofiel. Hiernaast krijgt u drie maaltijden per dag, voldoende drinken (zoals koffie, thee en frisdrank) en fruit en tussendoortjes. Uw appartement wordt schoongemaakt door medewerkers van Cedrah. Eventuele huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vervalt daarmee. Persoonsalarmering is inbegrepen indien u gebruik maakt van Volledig Pakket Thuis. Tegen betaling kunt u uw was bij Cedrah laten wassen. Bij gezamenlijke activiteiten bent u van harte welkom. Als er kosten verbonden zijn aan de activiteiten, geldt voor u het intramurale tarief.

Wet- en regelgeving

Cedrah heeft in het geval van VPT geen leverplicht en mag zelf beoordelen of de verblijfszorg thuis geleverd kan worden of niet. U heeft dus geen recht op het VPT. Daarentegen heeft u ook geen plicht om de zorg in een VPT af te nemen. U kunt geen aanspraak maken op de basis medische zorg, geneesmiddelen en hulpmiddelen, omdat er geen sprake is van verblijf en behandeling in een woonzorgcentrum van Cedrah. U houdt dus uw eigen huisarts en tandarts. Daarnaast worden de medicijnen via de apotheek en uw verzekering geregeld. Voor voorzieningen op het gebied van mobiliteit en woningaanpassing blijft de WMO van toepassing. Ook waskosten moet u in principe zelf bekostigen. Wel bieden wij de mogelijkheid uw was tegen een redelijke vergoeding door Cedrah te laten doen. Als u kiest voor VPT, krijgt u een lage intramurale eigen bijdrage opgelegd. Dit wordt via het CAK geregeld. Informatie over uw persoonlijke eigen bijdrage kunt u vinden op www.hetcak.nl. Omdat u met VPT zelfstandig blijft wonen, betaalt u zelf de woonlasten. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, behoudt u wel het recht op huurtoeslag. Deze kunt u berekenen met behulp van de website van de Belastingdienst.

Einde zorg

Als u besluit niet langer VPT te willen ontvangen, dan kan dit worden stopgezet. In de praktijk zal dit vaak betekenen dat u meer zorg nodig heeft dan hetgeen Cedrah u (in de thuissituatie) kan bieden en dat u bijvoorbeeld in het woonzorgcentrum of verpleeghuis gaat wonen.

Wachtlijst

Het is vervelend als u moet wachten op de zorg die u nodig heeft. Soms kan het echt niet anders en moeten wij werken met een wachtlijst. Bekijk hier onze wachtlijst.

Waar bieden wij deze dienst?

Amandelhof in Capelle aan de IJssel
Eben-Haëzer in Middelburg
Nebo in Zwijndrecht
Rehoboth in Goes
Uitzicht in Vlaardingen

Modulair Pakket Thuis (MPT)

Een variatie op het VPT is het MPT. Het verschil hiertussen is dat cliënten bij een MPT zorg kunnen ontvangen van meerdere Wlz-aanbieders. Ook kan er bij een MPT gekozen worden om bepaalde zorgvormen in natura van de Wlz-aanbieder te ontvangen en de overige benodigde zorg zelf in te kopen via persoonsgebonden budget (PGB). Een ander verschil is dat maaltijden en huishoudelijke zorg niet onder de indicatie MPT vallen.

Vraag het onze klantadviseurs

Hulp nodig?

Heeft u vragen over onze zorg? Neem dan contact op met één van onze klantadviseurs. Zij staan u graag te woord!