De auditoren hadden mooie gesprekken met medewerkers. Wat hen hierin opviel was het uitdragen van de identiteit. Identiteit is iets dat doorleefd overkomt. Boven alle mooie en sterke punten die genoemd zijn door de auditoren is dit wel het punt dat we mogen koesteren!

Welzijn
Dit jaar was ‘welzijn’ de rode draad van de audit. Welzijn wordt gezien als een belangrijk onderdeel van Passende Zorg. Mooie voorbeelden van welzijn die de auditoren tegenkwamen waren een cliënt die zijn vroegere werk als meubelmaker nu als hobby voortzet en een cliënt die verpleegkundige is geweest en nu het jasje aankrijgt van een verpleegkundige en meewandelt met het zorgteam. Het viel de auditoren op dat Cedrah aandacht besteedt aan de wensen van cliënten op het gebied van zinvolle dagbesteding, aan intimiteit van de cliënt en aan welzijn bij palliatieve zorg.

Nieuwsgierig en innovatief
Naast ‘welzijn’ beoordeelden de auditoren ook tal van andere onderwerpen. Zo waren ze enthousiast over de door de projectgroep Passende Zorg ontwikkelde ‘Escapebox Passende Zorg’ en viel hen op dat er veel aandacht is voor hoe de veranderingen in de zorg het hart van de zorgmedewerkers raken. Ze vonden de organisatie nieuwsgierig en innovatief, wat blijkt uit het toepassen van breed-ingezette innovaties en het gebruik van individuele hulpmiddelen. Cedrah heeft oog voor de draagkracht en de draaglast van de mantelzorger en organiseert dialoogtafels om de cliënttevredenheid te meten.

Rentmeester
De auditoren gaven ook enige punten mee waarin Cedrah nog kan verbeteren. De organisatie kan een stap vooruitzetten door de doelen voor welzijn, welbevinden en een zinvolle dagbesteding van cliënten meer expliciet te formuleren.
‘Het resultaat van deze audit stemt weer tot grote dankbaarheid’, aldus bestuurder Teunis Stoop.  ‘Met daarbij het diepe besef dat we slechts rentmeester zijn van wat God aan ons heeft toevertrouwd en dat we alles krijgen onder Zijn Zegen!’

'Er is veel aandacht voor hoe de veranderingen in de zorg het hart van de zorgmedewerkers raken'