‘Tijdens mijn opleiding tot hbo-verpleegkundige heb ik stagegelopen in verschillende seculiere verpleeghuizen en in het ziekenhuis. Hier liep ik tegen ethische dilemma’s aan, zoals het wel/niet behandelen, het wel/niet starten met sedatie of euthanasie. Ik kwam er gaandeweg achter dat ik mij daar niet thuis voelde’, blikt Sanne terug.

Geloof en zorg gaan samen

Toen ze zwanger raakte van haar tweede kindje, besloot ze om iets anders te gaan zoeken. Ze kwam al snel bij Beth-San terecht. ‘Ik vind het waardevol om te werken in een omgeving waar geloof en het bieden van kwalitatieve zorg hand-in-hand gaan. In het ziekenhuis heerst een andere cultuur. Als iets niet lekker loopt, wordt er gevloekt of gescholden. Of als je een dienst wilt ruilen omdat je naar een bepaalde kerkdienst – bijvoorbeeld een doop- of belijdenisdienst –  wilt gaan, moet je je echt verantwoorden. Wat een verschil met hier. Dingen zijn veel meer vanzelfsprekend omdat je dezelfde basis hebt. Er is sprake van een gemoedelijke sfeer en je kunt je identiteit als christen-zijn uitdragen’, vindt Sanne.

Een psalm lezen

‘Het werken als verpleegkundige vanuit een reformatorische identiteit geeft sturing in je werk. Centraal staat echt: God liefhebben boven alles en onze naasten als onszelf’, legt Sanne uit. Ze noemt als voorbeeld een bewoner die graag als afsluiting van een zorgmoment psalm 146 wilde lezen. Ik zal den HEERE prijzen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen, terwijl ik nog ben. ‘Je merkt dan echt hoe waardevol dit is voor de bewoner en hoe je vanuit je eigen identiteit iets kunt betekenen voor hem of haar, vooral tijdens moeilijke momenten’, vervolgt Sanne.

Een stukje menselijkheid teruggeven

Wat Sanne, naast de identiteit, motiveert in haar werk, is dat ze op lange termijn iets kan betekenen voor de bewoners: ‘Je levert ouderen met een zorgvraag zorg om hun leven een stukje draaglijker te maken. En zo een stukje menselijkheid terug te geven. Je krijgt er zoveel dankbaarheid voor terug en dat geeft mij weer nieuwe energie’.

‘Je krijgt er zoveel dankbaarheid voor terug en dat geeft mij weer nieuwe energie’. Sanne

Langer thuiswonen

Met het oog op de dubbele zorgkloof wordt het steeds belangrijker én nodig dat ouderen langer thuis blijven wonen. De zorg moet hierin meer gaan samenwerken met het netwerk en die moet hierin meer regie krijgen. ‘Sommige bewoners help ik alleen bij de opstart van de dag, zodat ze net dat ene zetje krijgen om de dag zelfstandig door te kunnen brengen. Vaak springt het netwerk dan bij of neemt die bepaalde taken over. Het is heel waardevol om samen met mantelzorgers en familie te kijken hoe iemand zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen met de zorgmiddelen die er zijn. Denk aan het verzorgen van maaltijden of het regelen van afspraken, zoals de inzet van een fysiotherapeut’, sluit Sanne af.