Vrijwilligerswerk bij Cedrah

Onze cliënten worden met liefde en aandacht omringd. De sfeer is huiselijk en familie en bekenden zijn van harte welkom. Samen met de medewerkers geven de vrijwilligers ondersteuning in het dagelijks leven van de cliënt. Een praatje, een kopje koffie, een glimlach… Aandacht en liefde zijn net zo belangrijk als de zorg zelf. De inzet van vrijwilligers is voor Cedrah onmisbaar. Zowel jongeren als ouderen zijn van harte welkom om vrijwilliger bij Cedrah te worden. Het is nuttig en dankbaar werk en geeft veel voldoening. De coördinator vrijwilligerswerk bekijkt samen met u op welke wijze uw kwaliteiten en mogelijkheden bij Cedrah het beste ingezet kunnen worden.

Wat kunt u doen?

Werken als vrijwilliger in de zorg is leuk, afwisselend en leerzaam; bovendien krijgt u er ontzettend veel waardering voor terug! De werkzaamheden zijn heel divers. U kunt denken aan het doen van boodschappen, helpen bij activiteiten op de woongroep of heerlijk buiten wandelen met een cliënt. Ook het ondersteunen bij de persoonlijke verzorging van cliënten, het ophalen van oud papier en het bieden van administratieve ondersteuning behoort tot de mogelijkheden. Uiteraard zijn er nog meer mogelijke werkzaamheden! In overleg met de coördinator vrijwilligerswerk kunt u zelf bepalen welke werkzaamheden u wilt verrichten en wanneer u dat wilt.

Wat verwachten wij van u?

Omdat Cedrah zorg en diensten verleent vanuit een reformatorische levensovertuiging, verwachten wij van de vrijwilligers dat zij betrokken lid zijn van een kerkelijke gemeente op een reformatorische grondslag. Vrijwilligers dienen de grondslag en het identiteitsprofiel van Cedrah te onderschrijven. Daarnaast is het voor zowel medewerkers als vrijwilligers van belang dat zij de cliënt stimuleren en ondersteunen om zelfstandig te blijven, zodat de cliënt de regie behoudt. Afspraken over uw werkzaamheden worden vastgelegd in een overeenkomst. Wij gaat er vanuit dat u deze afspraken nakomt.

Meer weten?

Wij hebben op iedere locatie met grote regelmaat enthousiaste vrijwilligers nodig. Heeft u interesse in een uitdagende vrijwilligersfunctie in een van onze woonzorgcentra? Of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met één van de vrijwilligerscoördinatoren.