Naastenliefde

Onze motivatie ligt in het gebod van Jezus Christus om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Dit laatste brengen we in de praktijk door te zorgen voor onze medemens. Samen geven we invulling aan barmhartigheid, ontferming en liefdevolle zorg. Het liefhebben van onze naasten kunnen we niet in eigen kracht. We weten ons hierin afhankelijk van de hulp van de Heere. Met vreugde beseffen we dat we gezegend zijn in het feit dat we werken in een omgeving waar Gods Woord open gaat en waar we zinvol werk kunnen doen.

7 vruchten van de Cedrah-boom

‘De 7 vruchten aan de Cedrah-boom’ laten zien hoe Cedrah de missie handen en voeten wil geven in de praktijk. Deze boom staat symbool voor liefdevolle ouderenzorg. De vruchten laten zien wat wij aan onze cliënten beloven. Dat kunnen we alleen met oog voor en liefde tot onze naasten. Samen werken we aan de groei van de vruchten. We zien ernaar uit om samen de Cedrah-boom tot bloei te brengen!

  1. Ik voel mij thuis bij de identiteit. Samen met het netwerk van cliënten werk je aan sfeer, christelijke normen en waarden en een daginvulling die herkenbaar zijn en passen bij de grondslag van Cedrah. Je verdiept je in de leefwereld van cliënten en sluit daar zo goed mogelijk op aan. Je geeft uiting aan de identiteit van Cedrah door samen uit de Bijbel te lezen en te bidden. We zoeken naar eenheid in verscheidenheid en proberen onze naaste lief te hebben als onszelf.

    Cedrah helpt jou door toerustingsmomenten te organiseren waarin je samen met je collega’s in gesprek kunt gaan over identiteit.

  2. Ik voel mij gezien en gehoord en mag mezelf zijn. Iedereen is uniek en heeft een eigen levensverhaal. Indien mogelijk bepalen cliënten samen met hun netwerk en met jou wat nodig is. De cliënt staat centraal, de medewerker staat op één. Jouw grenzen mogen er zijn. Wanneer anderen jouw professionele of persoonlijke grens overschrijden, hoef je dat niet te accepteren. De dilemma’s die je ervaart, bespreek je met mensen die je vertrouwt.
  3. Ik voel me vertrouwd bij de medewerkers en ervaar dat ze doen wat ze zeggen. Cliënten voelen zich veilig bij jou en jij kent cliënten zo goed mogelijk. Daardoor ontstaat op een professionele manier een vertrouwensband. Je bent betrouwbaar en eerlijk én communiceert helder. Van cliënten en hun netwerk mag jij duidelijkheid en betrouwbaarheid verwachten, zodat afspraken duidelijk zijn. 
  4. Ik krijg passende zorg. Je spant je in om de zorg samen met cliënten en het netwerk van naasten en vrijwilligers zo goed mogelijk te coördineren. Cliënten voeren regie over hun eigen dag. In overleg spreek je af wat de cliënt zelf of met hulpmiddelen kan, wat mensen in het netwerk kunnen, gevolgd door wat jij en je collega’s kunnen doen. Jij neemt daarbij je professionele kennis mee en geeft aan wat haalbaar is. Alles is gericht op het bevorderen van het welbevinden van de cliënt in de breedste zin van het woord. Denk aan mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen, dagelijks functioneren en lichaamsfuncties. Zo krijgen cliënten de juiste zorg op de juiste plaats. Waar nodig en mogelijk maak je gebruik van digitale en praktische hulpmiddelen. Je mag verwachten dat Cedrah jou de juiste training en middelen biedt om passende zorg te geven. Jij weet en vertelt wat je daarvoor nodig hebt.
  5. Ik eet en drink smakelijk en gezond. Samen met de mensen in het netwerk zorg je voor een herkenbare, smakelijke, gezonde, gevarieerde en duurzaam geproduceerde maaltijd, waarbij cliënten uit het beschikbare aanbod kunnen kiezen wat ze eten. Je zorgt ervoor dat de maaltijd een belangrijk moment in de dag is en betrekt cliënten zo mogelijk bij het klaarmaken van het eten. 
  6. Ik woon in een comfortabele, schone en veilige leefomgeving. Cliënten zijn thuis in hun eigen woning, daarom ben jij daar te gast. Je respecteert hun privacy, door bijvoorbeeld aan te bellen voor je naar binnen gaat. Je signaleert wanneer de omgeving niet comfortabel, schoon en veilig is en gaat daarover in overleg met de cliënten, hun netwerk en andere collega’s. Wanneer je in de huishouding werkt, heb je contact met cliënten, signaleer je problemen en heb je een belangrijke taak in het schoonhouden van de woning en het gebouw. Het is de bedoeling dat de omgeving waar je werkt ook comfortabel, schoon en veilig is voor jou. Wanneer dit niet zo is, bespreek je dit binnen de organisatie.
  7. Ik heb een waardevolle dag. Samen met cliënten, hun netwerk, vrijwilligers en collega’s ben je vindingrijk om de dag zinvol te maken. Dat doe je individueel en in groepsverband. Daarbij werk je flexibel en kijk je naar de behoefte van de cliënt. Samen zoeken jullie naar balans tussen stimuleren en vrijlaten.

Contact

Heb je vragen over werken bij Cedrah of wil je een open sollicitatie doen? Neem dan contact op met:

Annemarie Lommers Recruiter 06 21 13 68 91