Bewoners, mantelzorgers, collega’s en andere belangstellenden stonden met elkaar stil bij het wonder van Goede Vrijdag en Pasen. Door het offer van de Heere Jezus aan het kruis is de toegang tot de troon der genade weer geopend voor zondaren. De ongerechtigheid verzoend. De zonden volledig weggedragen. Een rijk evangelie in deze stille week.

Met elkaar gezongen en geluisterd naar diverse paasliederen, de meditatie van de heer Schouten, een gedicht door Connie Blok en muzikale intermezzo’s waarvoor de muzikanten vooraf weer goed geoefend hadden. In Amandelhof zelf en elders kon ook meegeluisterd worden door online uitzending. Van oud tot jong gehoord over dit kantelpunt in de geschiedenis. Dank aan Jolanda en Nelly voor het organiseren van deze bijeenkomst inclusief het vervoer dat altijd weer een uitdaging is.