Op 13 december was er een kerstbijeenkomst in de Elimkerk. Bewoners werden gebracht en gehaald met een rolstoelbus. Zij luisterden samen met collega’s en belangstellenden naar kinderkoor Seba uit Capelle, dat prachtige kerstliederen kwam zingen. Ook was er een muzikale groep met meerdere muziekinstrumenten, die meerdere intermezzo’s ten gehore bracht rond het thema ‘Komt laten wij aanbidden’. Er werd een meditatie gehouden uit Lukas 2:7-10 over de geboorte van de Heere Jezus. De bewoners genoten van de fijne bijeenkomst. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd hartelijk dank!

In dezelfde week en in de week erna schoven bewoners, familieleden en soms collega’s van de afdelingen de Oever, de Baai, de Haven en het Anker aan bij verschillende kerstdiners in de brasserie van Bloesemhove. De collega’s van de keuken hebben heel wat uren gewerkt om de catering te verzorgen (compliment hiervoor!). Voor iedereen leverde dit mooie momenten op.

Er werd ook stilgestaan bij rouw en verlies. Nabestaanden van overleden bewoners ontvingen namens Amandelhof een herdenkingskaart als meeleven aan de lege plaats en het verdriet dat in hun midden gekomen is in het afgelopen jaar.

Op 19 december was er een gezellige ontmoeting met een hapje en een drankje, waarbij de teamleiders, coördinator informele zorg en regiomanager de kerstpakketten uitdeelden aan medewerkers en vrijwilligers. Net voor oudjaar werd er voor de bewoners een gezellige ochtend georganiseerd met oliebollen, muzikale omlijsting en een voorgelezen gedicht.

Het nieuwe jaar werd begonnen met een bijeenkomst op 2 januari met bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Naast een meditatie en het zingen van liederen was er gelegenheid om elkaar het beste en de zegen van de Heere toe te wensen in het nieuwe jaar.