Geen ondersteuning meer nodig

Heeft u geen ondersteuning van Cedrah meer nodig? Dan sluiten wij uw dossier af en wordt deze volgens de wettelijk vastgestelde termijn gearchiveerd.

Verhuizen

Stapt u over naar een andere zorgaanbieder? Dan zorgen wij voor overdracht van uw zorgleefplan. Uw dossier wordt door ons afgesloten en volgens de wettelijk vastgestelde termijn gearchiveerd.

Niet tevreden

Wanneer u niet tevreden bent over onze hulpverlening, kunt u uw zorgovereenkomst met Cedrah stopzetten. De overeenkomst kan door u worden beëindigd onder voorwaarden zoals omschreven in de algemene voorwaarden die in uw situatie van toepassing zijn. In geval van thuiszorg betreft dit hoofdstuk 11 van de ‘Algemene voorwaarden zorg zonder verblijf’. In geval van zorg met verblijf is dit hoofdstuk 12 van de ‘Algemene voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura’. Deze voorwaarden heeft u samen met de zorgleveringsovereenkomst ontvangen bij aanvang van uw zorg.

Bij overlijden

Bij overlijden informeren wij uw naasten over uw wensen, als u deze met ons heeft besproken, zoals deze in uw zorgleefplan zijn vastgelegd. Uw zorgleefplan wordt door ons afgesloten en volgens de wettelijk vastgestelde termijn gearchiveerd. Tenzij u anders heeft aangegeven, hebben uw nabestaanden wettelijk geen inzagerecht in uw zorgleefplan.

Beëindiging door Cedrah

Cedrah heeft in bepaalde gevallen ook het recht om de zorgovereenkomst te beëindigen. Bijvoorbeeld wanneer er een situatie is ontstaan waarin de relatie tussen u en Cedrah tot onoplosbare conflicten leidt, bijvoorbeeld seksuele intimidatie, agressie of geweld.

Vraag het onze klantadviseurs

Hulp nodig?

Heeft u vragen over onze zorg? Neem dan contact op met één van onze klantadviseurs. Zij staan u graag te woord!