De Sterke Teams van d'Amandelhof

Dinsdagmiddag 4 juni is de Hofzaal van woonzorgcentrum d’Amandelhof helemaal gevuld met collega’s. De middag staat in het teken van het thema: “Hoe sterk is jullie team?” Ieder team van de Capelse zorglocatie presenteert in tien minuten wat zo eigen is aan hun team, waar zij als team goed in zijn en waar zij energie van krijgen. Maar ook vertellen zij wat het team graag wil verbeteren en hoe teamleden én alle andere collega’s daarin kunnen helpen. In de zaal zijn hier en daar wat gespannen gezichten te bespeuren, want het is toch best een beetje spannend om voor zo’n grote groep collega’s je verhaal te vertellen!

Sterke- en leerpunten
Locatiemanager Marianne de Vries opent de middag en licht nog eens kort het doel van de middag toe: 1) meer verbinding tussen de teams en 2) inzicht krijgen in elkaars sterke- en leerpunten. Tegelijkertijd is de bijeenkomst een moment om aan elkaar te laten zien hoe Sterke Teams bijdragen aan ons hoofddoel: samen goede en liefdevolle zorg bieden aan onze bewoners.

Van amandelbloesem tot amandelsoep
Na de opening is het de beurt aan de tien Sterke Teams van d’Amandelhof om zich te presteren. En dat doen ze allemaal op een unieke manier: via een lied, gedicht, filmpje of sketch. De creativiteit is de vrije loop gelaten! Een team vertelt aan de hand van amandelbloesemtakken welke kwaliteiten zij in huis hebben. Een ander team demonstreert dat zij samen de ingrediënten vormen voor een geurige en lekkere amandelsoep. Ook het managementteam geeft via een sketch een ‘kijkje in de keuken’ door een aantal scenes uit hun vergadering na te spelen, met én zonder valkuilen. En het keukenteam verrast de collega’s door hen letterlijk te laten proeven dat zij een kleurrijk en vitaal team zijn door een heerlijke smoothie uit te delen.

Rode draad
Mooi om te horen is dat onze identiteit als een rode draad door alle teams loopt, het is het fundament voor al het handelen. Verder komen in de presentaties duidelijk kernbegrippen van een Sterk Team naar voren: zelfstandigheid, regierol, invloed hebben, eigen keuzes maken, elkaar aanspreken, van en met elkaar leren, beslissingsbevoegdheid etc. Daarbij is het goed om te zien dat teams duidelijk hun leerpunten durven te benoemen en concreet om ondersteuning vragen bij het doorontwikkelen van hun Sterke Team. Ook dat past bij het zijn van een Sterk Team. De middag heeft van alle collega’s voorbereiding gevraagd met als resultaat een afwisselend en leuk programma vol creativiteit en originaliteit die getuigen van een sterk team!