Bewoners d'Amandelhof middag in Nigeria

Op woensdagmiddag 26 september zat de Hofzaal van d’Amandelhof goed gevuld met bewoners. Mw. Ellen Vreeswijk van Stichting Elim nam de bewoners even mee op reis naar Nigeria. Ze liet dia’s zien en vertelde over de grote armoede in de regio Igede. Het dagelijks leven in de savanne wordt gestempeld door de strijd om het bestaan. Het is een ongelijke strijd voor de gehandicapten, doven, blinden en weduwen. Wie zorgt voor hen?

Elke dag gaan de medewerkers van Stichting Elim op pad in Igede om hulp te geven aan mensen met een beperking, waarbij ze de mensen ook mogen vertellen over het Evangelie. Veel inwoners beschouwen de zorg en ondersteuning van Elim als een geschenk van God. Sterker nog: dankzij de veldwerkers hebben ze God leren kennen. Dit werk is zo belangrijk!
Ellen vroeg de bewoners van d’Amandelhof om gebed voor de mensen en het werk in Nigeria.

De bewoners luisterden geboeid en stelden vragen. De collecte bracht een mooi bedrag op. Er werd ook een cheque van € 750,- overhandigd: de opbrengst van de verkoop van fotokaarten. Daarbij schonk een bewoner zijn verjaardagsgeld aan dit mooie doel. Zo kon er zo’n € 1000,- worden meegegeven aan stichting Elim. We hopen en bidden dat het werk rijk gezegend mag worden.