Nieuwbouw d’Amandelhof in 2019 van start

Het startsein voor de nieuwbouw van woonzorgcentrum d’Amandelhof is een feit. Bewoners en medewerkers van de Capelse locatie kregen de primeur. Op donderdag 20 september presenteerden wij aan hen het ontwerp. Het complex, dat is gelegen in het Amandelpark, wordt vanaf het voorjaar 2019 volledig vernieuwd waarbij ook het park een nieuwe invulling krijgt.

Toekomstbestendig bouwen
De informatiebijeenkomst op 20 september vond plaats in het huidige woonzorgcentrum. Bewoners en medewerkers werden bijgepraat over de status van het project en de nog te nemen stappen. Marianne de Vries, locatiemanager van d’Amandelhof: “Ik ben verheugd dat we vanavond gezamenlijk dit traject starten en ons in gaan zetten voor een huis waar het goed wonen én goed werken is.” 

In het nieuwe plan maakt d’Amandelhof onderdeel uit van het Amandelpark. Een plek waar wonen, zorg, ontmoeting en natuur vloeiend in elkaar overgaan. Het nieuwe woonzorgcentrum bestaat uit verschillende woonvormen met zorg, in drie verschillende bouwblokken. Christiaan van de Wege, manager Wonen & Vastgoed bij Cedrah: “Het plan speelt maximaal in op de huidige en toekomstige vraag naar maatwerk en keuzevrijheid in wonen en zorg met een flexibel, toekomstbestendig en duurzaam concept.” Naast het zorggebouw vormen ook sociale huur, dure huur en koopappartementen onderdeel van het plan.

Volgens Jos Hermans, architect bij RoosRos Architecten en ontwerper van de nieuwe d’Amandelhof, is het duidelijk: “Het is een ensemble van drie gebouwen, zichtbaar familie van elkaar, met een subtiele fysieke verbondenheid en het doorlopende groene landschap maakt de connectie van d’Amandelhof met de omgeving. Hiermee is uitvoer gegeven aan de opdracht: Ontmoeten, verbinden en welzijn in het groene Amandelpark.” 

Bouw voorjaar 2019 van start
De Vries en Verburg Bouw uit Stolwijk gaat het nieuwe woonzorgcentrum realiseren. Op
10 september jl. tekenden Cedrah en de ontwikkelende aannemer de overeenkomst. Cedrah-bestuurder Teunis Stoop: “Een bijzonder moment waar lang en intensief naar is toegewerkt. Met de ondertekening is het startsein gegeven en staan de lichten op groen om het woonzorgcentrum bestaande uit een gebouw voor intensieve zorg en een gebouw met sociale huurappartementen te realiseren. Over het derde gebouw met huur- en koopappartementen in de vrije sector zijn we nog in gesprek. Met de realisatie van dit nieuwbouwplan zijn we bovenal dankbaar dat de reformatorische ouderenzorg gecontinueerd kan worden.” De planning is dat in het voorjaar van 2019 gestart wordt met de werkzaamheden. De verwachting is dat het gehele proces van slopen en opnieuw bouwen ongeveer twee jaar zal gaan duren.

Impressie nieuwbouw d'Amandelhof (RoosRos Architecten)

Tijdens de informatiebijeenkomst op 20 september gaf Christiaan van de Wege, manager
Wonen & Vastgoed bij Cedrah, bewoners en mantelzorgers een toelichting op het ontwerp.


De Vries en Verburg Bouw uit Stolwijk gaat het nieuwe woonzorgcentrum realiseren.
Op 10 september jl. tekenden Cedrah en de ontwikkelende aannemer de overeenkomst. 
V.l.n.r.: H. Aantjes, Algemeen Directeur De Vries en Verburg
           T.A. Stoop, Bestuurder Cedrah
           M. Dekker, Commercieel Directeur De Vries en Verburg