Bijeenkomst voor medewerkers over dementie en geloofsbeleving

Op dinsdagavond 7 november organiseerde d’Amandelhof de jaarlijkse toerustingsbijeenkomst over identiteit. Veel medewerkers luisterden naar de lezing van geestelijk verzorger Tom van Staveren. Hij vertelde over de verschillende fases in dementie en hoe in die fases aan te sluiten bij de geloofsbeleving van bewoners. We hoorden, onder veel meer, dat het vasthouden van de hand van de bewoner, het duidelijk neerleggen van de Bijbel en het samen zingen voor mensen met dementie belangrijk zijn. In groepjes spraken we vervolgens over twee casussen; situaties die we in de dagelijkse zorg voor bewoners tegen kunnen komen. Samen met collega’s open over de eigen geloofservaring spreken en hoe je dat meeneemt in contact met de bewoners is heel helpend en leerzaam. Het is belangrijk om op deze manier invulling te kunnen geven aan de reformatorische identiteit van d’Amandelhof.