Kerstbijeenkomst woonzorgcentrum Rehoboth

Dinsdag 15 december organiseerden 21 leerlingen van het Hoornbeeck College, 1e klas Welzijn, een muzikale kerstmiddag.

In enkele weken tijd is door de leerlingen de middag voorbereid. Zo hebben de leerlingen zelf het programma samengesteld en de taken verdeeld. De bewoners genoten van de aanwezigheid van de leerlingen. Door de leerlingen uit te nodigen, hopen wij de samenhang tussen oud en jong te versterken. 

Rond 17.15 uur werd, door onze trouwe vrijwilligers, de soep geserveerd waarna er een broodmaaltijd volgde.
 
Ds. C. Sonnevelt sloot met ons de maaltijd af door met ons te spreken over Jesaja 9 vers 5: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.