Nieuwsbrief nieuwbouw d'Amandelhof, nummer 5

In de afgelopen periode zijn er verschillende stappen gezet in de planontwikkeling voor de nieuwbouw van ons woonzorgcentrum d’ Amandelhof in Capelle aan den IJssel.

Alle betrokkenen informeren wij met regelmaat via een nieuwsbrief over de ontwikkelingen.
In de recente nieuwsbericht worden de volgende onderwerpen uitgelicht:

1) huurders woongebouw
2) wie brengt de nieuwbouw in beeld
3) tijdelijke huisvesting voor de cliënten
4) planning en fasering van de bouw
5) situatie bestaande bouw en nieuwbouw op het perceel

Heeft u over de nieuwbouw van d'Amandelhof dan wel naar aanleiding van de nieuwsbrief nog een vraag? Neem dan contact op met locatiemanager Marianne de Vries via 010 - 450 91 22.